WAAROM NEDERLAND ZICH DOOD MOET SCHAMEN!

Dit artikel schetst de schrijnende tegenstellingen van wat men hier onder “mensenrechten” verstaat! Schijnbaar gelden de mensenrechten NIET voor het eigen volk!

Politiek roept op : neem een asielzoeker in huis
Wij hebben het schertsend en serieus al vaker gesuggereerd, als het lot van asielzoekers het sociaal democratische en gristelijk ingestelde deel van onze bevolking zo na aan het hart is gelegen, waarom nemen zij dan niet een of meerdere asielzoeker(s) in eigen huis. ? Maar tot nu toe hebben wij nog niet gelezen of gehoord dat dit pseudo medelijden al in een daad is omgezet en beperkt zich de compassie zoals gebruikelijk helpen met het geld van anderen.

Daar wil het Duitse Bundestag lid ( Tweede Kamer ) Martin Patzelt nu verandering in gaan brengen. Hij roept Duitsers op een vluchteling in eigen huis op te nemen, want deze mensen moeten een fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben. En dat lijkt ons ook wel wat voor een land, waar de gemalen de stoom van medelijden soms niet meer aankunnen en men bij wijze van proef nu een polder gaat laten overlopen met medelijden om te zien of wij het nog wel allemaal aankunnen.

Dus mannen en vrouwen van de PvdA, CDA, SP, GL Oxfam Novib, Cordaid, Vluchtelingenwerk Nederland en aanverwante zieilgheidsindustrie aanhangers wie en wat let u, de Duitsers gaan u voor. Want…. Patzelt wil zelfs zo ver gaan hiervoor een wijziging in de Duitse wet voor te stellen, die dit moet gaan verplichten . En daar wij dank zij de EU geen grenzen meer hebben is dit zeker ook idee voor eigen land. Misschien dat wij een soort milde variatie kunnen invoeren, door de asielzoeker ons zomerhuisje op de Veluwe aan te bieden, mits dat niet al door de COA is gevorderd . Een plaats op onze in de wintermaanden toch weinig gebruikte boot zullen wij maar niet aanbieden, want onmiddellijk schiet er dan een psychiater in de versnelling daar hiermee het toch al geleden trauma van de migrant weer wordt aangewakkerd

Ons voorstel is dus neem even contact op met de COA, stap in de auto, rij naar een van de ruimschoots over het land verspreide opvangcentra en zoek een leuke Eritreeër , Oegandees of iets anders aardigs uit. Uw kinderen op zolder of in de schuur en u gaat ‘s avonds slapen met het zalige gevoel dat u een medemens gelukkig heeft gemaakt. Misschien nog even in het Swahili een sprookje voorlezen en als uw nieuwe gast niet in slaap kan vallen, schikt u beide een stukje op en kan hij tussen u komen liggen, waarbij hij wel moet beloven niet steeds met thuis te liggen bellen.
http://www.geennieuws.com/2014/08/politiek-roept-op-neem-een-asielzoeker-in-huis/

Hoogste rechter gebiedt opvang gedumpte asielzoekers
Centrale Raad van Beroep: Gemeenten zijn verplicht uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen … Structurele noodopvang noodzakelijk

Remigratiewet per 24 oktober 2014

Asielzoekers die in de centrale opvang verblijven van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben, net als ieder ander, vergelijkbare toegang tot de gezondheidszorg: zij kunnen bijvoorbeeld naar de huisarts, de verloskundige of het ziekenhuis. De aanspraak op vergoeding van zorg is voor asielzoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Het verstrekkingenpakket van de RZA komt grotendeels overeen met het verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. http://www.st-ab.nl/normremi.htm

De asielzoeker kan ook aanspraak maken op een aantal onderdelen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Asielzoekers in Budel: in de rij voor een smartphone. Van uw centen

asielsmartphone

http://mwnw.nl/blog/2014/05/22/asielzoekers-budel-allemaal-een-smartphone-van-uw-centen-43115#.VFsvw_mG-Yx

Unieke kans! Adopteer een kudde asielzoekers
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/asielzoekers.html

En nu even een situatie die in Nederland van ondergeschikt belang is!

Een busjehokje in Almere is drie maanden lang de thuisbasis geweest voor een echtpaar.

Volgens Omroep Flevoland werd het stel in april uit huis gezet. Ze konden toen terecht bij een kennis, maar de situatie werd ‘onhoudbaar’. In augustus kwamen ze definitief op straat. Het stel werd noodopvang aangeboden in Baarn, maar dat sloegen ze af. Dan zouden ze namelijk gescheiden worden. De vrouwelijke kant van het echtpaar is meervoudig verstandelijk gehandicapt. Ze zit in een rolstoel en moet dagelijks gekatheteriseerd worden.

bushokbewoners

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/11/gehandicapt_echtpaar_leeft_in.html

Asielzoekers krijgen alle voorzieningen: onderdak, voedsel, gratis zorg, zelfs dure mobieltjes en onze ouderen worden gedumpt als oud vuil!

NEDERLAND, JULLIE MOETEN JE DIEP SCHAMEN!

door: Realpredictor