HIER HET CONCEPT-PROTEST TEGEN DE KOMENDE NAHEFFING …

naheffing

==============================================================

Ministerie van Financiën
t.a.v. Staatssecretaris Wiebes
& DG Belastingdienst
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
[PLAATSNAAM], [DATUM]

Geachte Heer Wiebes, Geachte Mevrouw, mijnheer,

Donderdag 30 oktober is door de media bekend gemaakt dat door een technische onvolkomenheid van de Belastingdienst er 5 tot 6 miljoen Nederlanders een naheffing op de gebruikelijke aanslag zal volgen.
Deze “naheffing”zou per individu 50 tot 700 euro bedragen.

Aangezien de Staatssecretaris en de Belastingdienst juist nu een naheffing opleggen welke geheel toevallig, samenvalt met een naheffing van het Europees Parlement aan de Nederlandse staat, en, deze elkaar blijken op te heffen, zult u begrijpen dat het vertrouwen in uw functie alsmede het functioneren en integriteit van de belastingdienst geheel is verdwenen.

Vervolgens blijkt dat de zogenaamde “naheffing” niet meer is als het totaal incapabel zijn van het in werking stellen van de juiste software bij de belastingdienst. Een fout en een bewezen vermogen van onkunde welke u nu verhaalt op de burger. Hetgeen ook haaks staat op de berichten dat de Belastingdienst miljoenen verkwanseld aan IT gerelateerde opdrachten.

In deze stel ik afsluitend;

– Kunt u mij specificeren welke invloed deze naheffing heeft op mijn volgende belastingaanslag 2014.

– Kunt u mij specificeren welke hoogte dit bedrag zal hebben bij naheffing en hoe deze tot stand is gekomen.

– Kunt u mij bij naheffing aantonen dat dit bedrag rechtmatig is, en zo ja, welke compensatie u hanteert.

Compensatie, immers aantoonbaar is dat de belastingdienst in gebreke is gebleven. Zodra een burger in gebreke is gesteld volgt ook compensatie aan uw belastingdienst.

Graag ontvang ik uw gespecificeerde antwoord op deze vragen binnen redelijke termijn, doch ten hoogste vier weken na dagtekening van dit schrijven.

Mocht u hieraan niet kunnen of willen voldoen dan stel ik u nu voor alsdan in gebreke en acht ik mij vrij om de naheffing te minderen met de wettelijke verhoging en wettelijke rente welke u hanteert bij het niet kunnen voldoen aan een termijn bij een burger.

Hoogachtend,

( Handtekening )

[Naam]
[Adres]
[Evt. emailadres]
[EN HEEL BELANGRIJK: BURGERSERVICENUMMER]

==============================================================

met dank aan: Kapitein Kirk

Wij raden u allen aan: Maak er gebruik van!