De 10 jaar durende oorlog van één man met de islam! One Man’s 10-Year War with Islam!

De ENIGE man in de hele wereld die de waarheid durft te zeggen en degenen die hij daarmee wil beschermen, kiezen de kant van hun vijand

The ONLY man in the world who dares to say the truth and those he wants to protect, choose the side of their enemy