Europa: Moslims verklaren de ‘jihad’ op alle honden

grensned

Een Nederlandse Moslim politicus heeft opgeroepen tot een verbod op honden in Den Haag, de derde grootste stad van Nederland. De Islamitische juridische traditie bepaalt dat honden ‘onreine’ dieren zijn, en sommigen zeggen dat de oproep om honden te verbieden in Nederland en elders een noodzaak is om inbreuk op de islamitische sharia in Europa te voorkomen.

EUROPE: Muslims declare ‘jihad’ on all dogs
A Dutch Muslim politician has called for a ban on dogs in The Hague, the third-largest city in the Netherlands. Islamic legal tradition holds that dogs are ‘unclean’ animals, and some say the call to ban them in Holland and elsewhere represents an attempted encroachment of Islamic Sharia law in Europe.

http://www.barenakedislam.com/2012/02/02/europe-muslims-declare-jihad-on-all-dogs/

IWY!
ALWEER EEN STAP DICHTER BIJ DE ISLAMISERING VAN EUROPA… 

https://eunmask.wordpress.com/?s=ISLAMISERING