ISLAMOFIELE UWV MEET MET 2 MATEN!

UWV

UWV uitkering
– Als u een uitkering krijgt, moet u solliciteren en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
– U moet dus solliciteren, werk aanvaarden als het u wordt aangeboden en u moet ook beschikbaar zijn voor werk. De sollicitatieplicht ontstaat zodra u weet dat u ontslagen gaat worden.
– U moet meewerken aan een opleiding, (om)scholingen, aan het opstellen van een re-integratievisie of re-integratieplan

Waarom krijgen de Nederlandse Jihadisten, die naar Syrië zijn vertrokken om IS te ondersteunen dan elke maand hun volle uitkering op hun bankrekening gestort? Of valt dit soms onder de noemer “SOLLICITEREN?
En is de controle op het zoeken naar ander werk in Syrië voor het UWV aantoonbaar om hun uitkeringen al die tijd gewoon te blijven doorbetalen?

Als een werkeloze Nederlander, die solliciteert een deeltijdbaan krijgt, ontvangt hij een hierop gebaseerde uitkering. Dit betekent dat zijn salaris wordt aangevuld tot het bedrag van zijn volledige WW-uitkering!
Maar nu het addertje onder het gras: als deze Nederlander een paar uur heeft overgewerkt, of zijn verplichte aangifte een dag te laat heeft ingeleverd, wordt hij bestraft met: EEN VOLLEDIGE STOPZETTING VAN ZIJN UITKERING!

Terroristen hebben bij het UWV dus MEER rechten dan ons eigen volk, dat er alles aan doet om in deze tijd van grote werkeloosheid werk te vinden!

UWV: Jullie moeten je diep schamen!

Bekijk ook dithttp://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/ik-snap-dat-nederlandsers-zich-bedonderd-voelen-door-jihadisten-met-uitkering-en-woning/