DEGENEN DIE DEZE BARBAARSE PRIMATEN VERDEDIGEN VERDIENEN OOK DE DOODSTRAf!

rape

 THOSE WHO DEFEND THESE BARBARIAN PRIMATES ALSO DESERVE THE DEATH PENALTY! (En dit soort haalt men nog steeds met miljoenen per jaar naar Europa! Over zelfmoord gesproken…)

Velen lijken het alweer te zijn vergeten, sommigen hebben nooit geweten wat Lara Logan overkwam in Egypte op het Tahrirplein. Daarom is het van belang hier nogmaals aandacht aan te besteden.