WAAROM DE REGERING DE GROOTSTE VIJAND VAN HET NEDERLANDSE VOLK IS…

freedomsold

De grootste vijand van kennis is niet onwetendheid… het is de illusie van kennis.
Stepen Hawking

Is dit het einde van Nederland?
Hier een voorbeeld van een aantal feiten, en volgens mij is dit slechts het topje van de ijsberg…
Mijn vraag aan de Nederlandse bevolking is: “in hoeverre zijn jullie het hiermee eens? En zo ja, wat gaan we hieraan doen?”

– De sociaal-economische verpaupering van Nederland heeft de laatste decennia als een wervelstorm door dit land gewoed! (Lees hieronder de gevolgen*) En dan spreken we nog niet eens over de honderden miljarden aan Fraude die door onze “bestuurders” zelf of de door hen “beschermde” organisaties zijn gepleegd (zoals met de pensioengelden en ontwikkelingsgelden)!
– Het veroorzaken van de grootste crisis en het verval van de Nederlandse economie (gevolg: ongekende stijging van faillissementen, werkloosheid, armoede, en zelfs een poging tot genocide op onze ouderen)
– Het binnenhalen van een dodelijke vijand: duizenden Islamitische radicalen/ terroristen
– De tsunami van asielzoekers die het volk niet alleen financieel heeft gedupeerd , maar ook de veiligheid in Nederland heeft gereduceerd.
–  Het bevorderen van de gigantische groei van niet-westerse criminaliteit door het systematisch toepassen van lage- of geen straffen
– Het toestaan en stimuleren van Shariawijken en kalifaten in Nederlandse steden
– De realistische dreiging van aanslagen en burgeroorlogen die door het onverantwoorde en desastreuze beleid van onze regeringen zijn ontstaan
– Het (succesvol) manipuleren van de media
– Het opofferen van het Nederlandse volk aan de gewoontes en de cultuur van islamitische barbaren
– Het ondersteunen met 50 miljoen euro per jaar van Hamas-terroristen
– Het aanklagen van Wilders voor een poging tot het redden van Nederland
– Het toepassen van een Zieligheidsfactor op allochtone criminelen en moordenaars, gesteund door de gemanipuleerde media!
– De mega-doofpotten van de mistoestanden, veroorzaakt  door of met behulp van onze regering, zoals de MH17
– De hardnekkige ontkenning dat IS islam is
– Het toestaan van verwijdering van culturele/christelijke symbolen, zoals kerstbomen, zwarte piet, kruizen, varkensschilderijen, enz. enz
– Het toestaan van ernstige dierenmishandeling, zoals de halalslacht
– Het negeren van het aantal dodelijke overvallen, verkrachtingen, moorden, enz, dat enorm is gestegen!
– Alle door bovengenoemd misbeleid van onze regering veroorzaakte megakosten die het volk gepresenteerd heeft gekregen.

– En het allergrootste onrecht is: ‘het ontnemen van ons recht op een vrije meningsuiting’!
– Enz. enz.

Bovenstaande en nog veel meer is uitgebreid te lezen op: https://eunmask.wordpress.com/

*) Economische Verpaupering Nederland

Die €200 miljard van de Rekenkamer komen neer op ruim €25.000 per huishouden. We lopen nog veel meer risico (leningen Griekenland, kapitaalstortingen reddingsfondsen. TARGET2, en bij de ECB zullen ook nog de nodige lijken in de kast zitten). Zo kom je al gauw uit op het dubbele: €400 miljard. Dit komt per huishouden neer op een risico van ruim €50.000 (het equivalent van een jaarinkomen van anderhalf keer modaal) om de one-size-fits-none euro tegen beter weten in op de been te houden.