IN THE NAME OF ALLAH: = ISLAM

Allah

Ook al wordt constant beweerd dat barbarisme niets met de islam te maken heeft, zolang echter bij bovenstaande gruwelijkheden  “Allah akbar” wordt geroepen is dit de ISLAM!

De islam maakt een wereldwijde heerschappij-aanspraak geldend, die d.m.v. de Jihad dient te worden doorgedrukt. Daarbij legitimeert de islam sinds oudsher geweld en moord om zich uit te breiden over de hele wereld. De Jihadisten van IS zijn gewoon de volgende in een lange lijst van in naam van de Jihad opererende islamitische organisaties, die de wereld in toenemende mate bedekken met terreur, angst en verschrikking.

Het feit dat honderden uit Duitsland afkomstige moslims zich als IS-strijders in Irak en Syrië schuldig maken aan de meest vreselijke gruweldaden op de burgerbevolking, geeft extra aanleiding tot grote verontrusting en dwingt tot politiek handelen. Want deze mensen werden in moskeeën, koranscholen, islamitische centra midden onder ons geïndoctrineerd en ideologisch opgehitst. Nu is het aan de politiek om de grenzen van de godsdienstvrijheid consequent te tonen tegenover de politieke machtsaanspraak van de islam. Alle inspanningen dienen ondernomen te worden om de leer en de propaganda van de Jihad volgens het motto “Stop het begin!” vastberaden tegemoet te treden.

Wij appelleren aan de Duitse politiek om de bevolking niet langer te misleiden met onverantwoordelijke valse beweringen dat IS-terreur niet in de islam is gefundeerd, maar dat deze wordt misbruikt om zijn doelen door te drukken en in plaats daarvan eindelijk de weg vrij te maken voor een brede maatschappelijk, zakelijke en verlichte discussie over het ideologisch fundament van IS, zijn ambities en doelen, evenals zijn wereldwijde ideële en financiële ondersteuners.

De burgers en de politiek in Duitsland en Europa worden ertoe opgeroepen om de mens verachtende ideologie van IS op tijd vastberaden tegemoet te treden. De in naam van de islamitische aanspraak op wereldheerschappij gevoerde Jihad stopt niet voor staatsgrenzen. Hij bedreigt alle mensen in hun leven, hun waardigheid, vrijheid en zelfbeschikking, onafhankelijk van etniciteit en nationale identiteit.

Anders dan politiek en media steeds beweren, berust het ideologisch fundament van IS daadwerkelijk op bronnen van de islam en kan het rechtstreeks afgeleid worden uit soenna en koran. Op talrijke plaatsen wordt tot geweld en moord opgeroepen, zoals in de volgende soera´s: http://ejbron.wordpress.com/2014/10/11/stop-het-ophitsen-en-afslachten-in-naam-van-allah/