Weer een proces? Vervolging Wilders om Marokkanen-speech dreigt!

dombos

9 oktober 2014

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om PVV-leider Geert Wilders als verdachte aan te merken en hem te verhoren vanwege diens uitspraken over Marokkanen in maart. Het OM verdenkt de politicus van belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat.

Geert Wilders heeft het weer voor elkaar. Opnieuw wordt de politicus mogelijk door het OM vervolgd op grond van gedane uitspraken. Wilders beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, maar het OM denkt deze keer een goede zaak te hebben.

De wereld op zijn kop
‘Dit is de wereld op zijn kop,’ zegt Wilders in een reactie.
‘Het is schandelijk, terwijl de wereld in brand staat richt het OM zijn pijlen op een volksvertegenwoordiger die problemen benoemt. Het OM kan zijn tijd beter besteden door zich meer te richten op de Nederlandse Syriëgangers die voor meer dan driekwart uit Marokkanen bestaat. Dit is de wereld op zijn kop.’

http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/Op-weg-naar-nieuw-proces-Wilders-vervolgd-om-Marokkanen-speech-1617418W/

Mijn commentaar:
Real Predictor1:35 

Het lijkt of dit clubje achter de heg de aandacht wil afleiden van de werkelijke problemen! De dreigende oorlog met IS, Rusland, de oorzaak van de MH17, het afschrijven van de ouderen, het armoedeprobleem, het werkeloosheidsprobleem, de torenhoge bezuinigingen, de onhoudbare asielstroom, de enorme stijging in crriminaliteit, en.enz. Zijn dat niet de prioriteiten die horen bij het besturen van een land? Of is het veroorzaken van een hetze over een woord (minder), dat door het grootste deel van de bevolking wordt ondersteund, het grootste regeringsprobleem? Zo ja dan moeten wij zorgen dat er zo snel mogelijk ECHTE leiders aan het roer van dit zinkende schip komen!