WARNING: THIS IS WHAT HAPPENS WHEN YOU WALK IN A TOWN IN YOUR OWN COUNTRY!

(Thanks to the People-Traitors Governments of Europe!)

WAARSCHUWING: DIT GEBEURT ER ALS JE IN EEN STAD LOOPT IN JE EIGEN LAND!

(Dankzij de volksverradende regeringen van Europa!)

Luton-England