Ebola, en toch open grenzen…

(Ik zou hieraan willen toevoegen: “en toch miljoenen asielzoekers binnenlaten”)

ebola-virus

Ik heb me dit namelijk al constant afgevraagd! Worden we, zoals 90% van alles wat de gemanipuleerde media schrijven alweer in slaap gesust en worden de enorme risico’s van de ebola pandemie niet gebagatelliseerd? Want de miljoenenstroom asielzoekers, met ongetwijfeld mensen uit de risicogebieden, blijft gewoon doorgaan! Ze kunnen wel zeggen dat deze mensen medisch worden onderzocht, maar wat ik over deze ziekte heb gelezen, kan besmetting pas in een veel later stadium worden geopenbaard. En ik heb tot nu toe nergens gelezen, dat deze asielzoekers eerst een tijd in quarantaine worden geplaatst!

De boodschap die we krijgen over ebola is tweeledig. Eén: we moeten ons er druk over maken, en twee: de mensen die we er voor betalen om maatregelen te treffen, doen dat niet. Zo is het mogelijk nog van Schiphol naar Liberia te vliegen en terug. Dit is van een roekeloosheid die aan waanzin grenst. De grenzen zijn nog gewoon open, en het ‘hoe meer zielen-hoe meer vreugd ‘beleid van de staat wordt gewoon voortgezet, ook al kan dat tot aanmerkelijk minder zielen leiden, als je de staatspropaganda moet geloven.

Dit is vreemd, want als iets echt gewoon alleen maar een kwestie van gezond verstand is, is het wel dat je een epidemie beheerst door het gebied waarin die heerst, te isoleren. En dat, tref je iemand aan uit dat gebied met die ziekte of het vermoeden daarvan, dat je die dan isoleert, zoals het hier vroeger met TBC toeging. Dat isoleren helpt, wist men al in de tijd van vóór de vliegtuigen, dus dat is niets nieuws onder de zon. Dat niet isoleren niet helpt, wist men al in de tijd van Atilla de Hun, die steden bedwong door besmette lijken over de muren te schieten. Of hoewel, dat zal wel met de katapult zijn gegaan, want dat dit werkte wist men al nog voor het buskruit (in het westen dan) was uitgevonden.

Het zou nog enigszins aanvaardbaar zijn, dat de grenzen openlaten en vluchten laten vliegen van en naar onder meer Liberia, als de staat zich hier overigens niet opstelde als onze grote beschermer. De grote beschermer die het nodig vindt, allemaal voor ons eigen bestwil uiteraard, om ons af te luisteren, gegevens te combineren, bestanden te koppelen en wat niet al, allemaal om ons zo genaamd te beschermen. Tegen een nep-dreiging, maar wee als er iets van een echte dreiging lijkt te zijn, er echt iets dient te gebeuren, dan geeft de staat niet thuis.

Doet me een beetje denken aan Detroit: zolang er nog iets te stelen was daar, bleef de overheid op haar post. Toen dat niet meer het geval was, en er voor een adequaat bestuur een schone taak had kunnen liggen, was van dat bestuur nog net een stipje aan de horizon te zien, en de stofwolk die daar bij hoort.

Als de minister van Volksgezondheid morgen de grenzen niet heeft gesloten, dan kan je je afvragen waarom we eigenlijk zo iemand hebben. Toch niet alleen om onkostennota’s te controleren?

http://joostniemoller.nl/2014/10/ebola-en-toch-open-grenzen/