Hoezo Trots op Nederland?

kinderarmoede

Lees hieronder het schrijnende verhaal van een 16- jarige jongen in Nederland (één van de honderduizenden kinderen die geen hulp krijgen van onze regering), in tegenstelling  tot alle andere (ontwikkelings)landen ter wereld en in tegenstelling tot de grote groepen immigranten en asielzoekers die door Nederland aan alle kanten worden gesteund…  Hoezo trots op Nederland?

Klik hier om zijn verhaal te lezen:   http://landelijkedemonstratie2013.nl/index.php/dossiers/problemen-jeugd/75-ervaring-van-een-16-jarige-jongen.html

Volgens een rapport dat in opdracht van Kinderombudsman Marc Dullaert is opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal Cultureel Planbureau gaat het om 327.000 Nederlandse kinderen die volgens Dullaert niet de ‘lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling’ krijgen die nodig is, zegt hij in De Telegraaf. Volgens hem groeit de groep kinderen door de economische crisis dit jaar met nog eens 40.000.

Het aantal Nederlandse kinderen dat in armoede leeft, is in vier jaar tijd met 10 procent gestegen. De meesten groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Dat blijkt uit onderzoek van Nederland in Tel, een werkgroep van onder meer Unicef Nederland, Defence for Children en het Verwey-Jonker Instituut.

Veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. De armste wijken voor kinderen om op te groeien zijn in Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Lelystad en Heerenveen.
Armoede heeft grote gevolgen voor het leven van een kind, zegt Nederland in Tel. Armoede leidt tot meer achterstandsleerlingen en kindermishandeling.

Armoedebeleid
De onderzoekers zeggen dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan het maken van goed armoedebeleid. Pas dan kan de leefsituatie van veel kinderen verbeteren, zeggen ze.