WAT HEEFT DE ARABISCHE WERELD GEPRODUCEERD? (WHAT THE ARABIC WORLD PRODUCES)

araboek

Er is veel geschreven over de Arabische wereld en wat deze heeft bijgedragen aan de geschiedenis!

Aanbevolen boeken:

– Islam: de grootste Moordmachine In de geschiedenis
– PJ Media: ‘Alleen een God kan ons nu sparen ‘ van de opmars van de Islam
– Culturele psychologie: hoe Islam erin is geslaagd om 1400 jaar middeleeuws te blijven
– Arabische schrijver: de barbaarse ‘beschaving’ van de islam heeft niets bereikt, ‘ Filosofie en logica worden beschouwd als ketterij In de Islam’

http://debuitenlandredactie.nl/2013/03/recensie-on-saudi-arabia-een-land-met-schizofrene-tegenstellingen/

“Ten minste sinds het eerste deel van de 20e eeuw heeft de Arabische wereld, afgezien van olie,  twee producten geproduceerd en geëxporteerd .

Het heeft in wezen geen technologie, geneeskunde of iets anders in de wereld van de wetenschap gerealiseerd. Het heeft bijna geen bijdragen aan de wereldliteratuur geleverd, aan kunst of aan de intellectuele ontwikkeling.

Volgens de meest recente VN Arab Human Development Reports (2003-2005), geschreven door Arabische intellectuelen, vertaalt Griekenland, met een bevolking van 11 miljoen, jaarlijks vijf keer meer boeken uit het Engels dan de hele Arabische wereld met 370 miljoen inwoners. Evenmin is dit een nieuwe ontwikkeling. Het totale aantal boeken vertaald in het Arabisch tijdens de laatste 1000 jaar is minder dan Spanje vertaald heeft naar het Spaans in één jaar.

Dus, is er iets waarin de Arabische wereld heeft uitgeblonken in de afgelopen twee generaties? Bestaat er een grote Arabische export?
Zoals genoemd zijn er slechts twee exportproducten. Haat en geweld.

Lees hier meerhttp://www.frontpagemag.com/2014/dennis-prager/what-the-arab-world-produces/

En dan vraagt iedereen zich natuurlijk af waarom de wereld dan steeds meer en meer wordt overspoeld door islamieten. Ook hier zijn 2 hoofdzaken te noemen: 

1. de geboorte-explosies van de moslims (die gemiddeld 5 x hoger zijn dan in de geciviliseerde wereld)
2. het “verwelkomen” van miljarden moslims in de westerse wereld!

=============================================================

Translation:

Much has been written about the Arab world and what this has contributed to the history!

Recommended: Islam: The Greatest Murder Machine In History
Recommended: PJ Media: ‘Only A God Can Save Us Now’ From The March Of Islam
Recommended: Cultural Psychology: How Islam Managed To Stay Medieval For 1400 Yrs
Recommended: Arab Writer: Islam’s Uncivilized ‘Civilization’ Has Accomplished Nothing, ‘Philosophy And Logic Are Considered Heresy In Islam’

http://debuitenlandredactie.nl/2013/03/recensie-on-saudi-arabia-een-land-met-schizofrene-tegenstellingen/

“At least since the early part of the 20th century, aside from oil, the Arab world has produced and exported two products.

It has produced essentially no technology, medicine or anything else in the world of science. It has almost no contributions to world literature, art or to intellectual development.

According to the most recent United Nations Arab Human Development Reports (2003-2005), written by Arab intellectuals, Greece, with a population of 11 million, annually translates five times more books from English than the entire Arab world, population 370 million. Nor is this a new development. The total number of books translated into Arabic during the last 1,000 years is less than Spain translates into Spanish in one year.

So, then, is there anything at which the Arab world has excelled for the past two generations? Has there been a major Arab export?
As it happens, there are two. Hatred and violence.” Read more.
http://www.frontpagemag.com/2014/dennis-prager/what-the-arab-world-produces/

Now eveyoneone  is wondering why the world has  become overrun by Muslims. There are also 2 main reasons:

1. the birth-explosion of the Muslims (which on average is 5 x higher than in the civilized world)
2. the “Welcome” of billions of Muslims in the Western world!