In cijfers: allochtonen oververtegenwoordigd in de bijstand!

Hoe komt het toch dat zo veel niet-westerse allochtonen zijn aangewezen op een bijstandsuitkering? Niet-westerse allochtonen maken 12 procent uit van de bevolking, maar vormen 45 procent van alle bijstandsontvangers – meer dan autochtone Nederlanders, die goed zijn voor 44 procent.

De belangrijkste oorzaak van deze massale oververtegenwoordiging is het lage opleidingsniveau.

Ook is de taalachterstand nog steeds groot, opvallend genoeg zelfs onder hoogopgeleide jongeren: 7 procent van de niet-westerse allochtone studenten beheerst de Nederlandse taal niet goed. Het percentage werklozen onder niet-westerse allochtone jongeren is dubbel zo hoog als dat onder autochtone jongeren.

Bekijk hier de cijfers in grafieken:

cijfers bijstabd

http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2014/9/-1607504W/?masterpageid=158493