DE HEKSENJACHT VAN MDI IS HET ONDERMIJNEN VAN ONZE DEMOCRATIE!

onze_mening

Het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) is opgericht, niet om alle discriminele uitingen op internet op te sporen en aan te klagen, maar om hoofdzakelijk discriminatie tegen MOSLIMS te veroordelen! Dit heeft verregaande consequenties voor Nederland, doordat er een gevoel van ‘backing’ van moslims op hun uitingen en -daden wordt gecreëerd met als gevolg het vergroten van hun superioriteitsgevoel ten opzichte van de Nederlanders, die toch constant de mond worden gesnoerd door onze bestuurders.

Het gevolg hiervien is o.a. https://eunmask.wordpress.com/2014/09/22/arnhemse-isis-strijder-nederland-komt-zeker-aan-de-beurt-alles-is-gepland/

Lees ook hier het artikel: ‘MDI verbiedt voortaan gedachten‘ (een paar citaten uit het artikel van Linski)

“De arrogantie en intimidatiemethoden van die duistere club MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) begint zo langzamerhand behoorlijk de spuigaten uit te lopen.”

Onderstaande zin is door het MDI veroordeeld als discriminatie en dient verwijderd te worden van het blog!:
“Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens”

Er staat niks anders dan dat ik een argument ga leveren voor een gedachte! Met de beste wil ter wereld en door de grootste, slimste advocaten is hier niets strafbaars of verwijtbaars in te vinden!

Het recht en het vertrouwen daarin om ongestraft en in vrijheid een mening te kunnen uiten is door onze eigen overheden met voeten getreden en heeft de burger die zich niet monddood laat maken tot staatsvijand verklaart!
Waarom wordt de weerstand van het volk tegen hun ondergang door islamisering zo enorm door de overheden hard aangepakt? Is dat nu werkelijk omdat men zo ontzettend graag een multiculturele samenleving heeft en zo enorm begaan is met die ‘vredelievenden’?

Naast de voortdurende bekende bedreigingen van iedereen die zijn of haar ongenoegen uit tegen de voortdurende massale islamisering van ons Westen, wordt ook angst aangejaagd en wordt men zelfs voor de rechter gesleurd. Bovendien heeft die kliek nu een nieuw intimidatiewapen in de strijd geworpen; men mag het zelfs ook niet meer denken!

Ik heb niet de pretentie wetten te interpreteren noch de wens een strijd tegen dit soort volksvijandige pro-moslimorganisaties aan te gaan of de illusie te koesteren dat mijn gedachten een toegevoegde waarde hebben in het openbare islamdebat. Maar gekker moet het toch niet worden!

Ik ben nog steeds niet monddood en zeker niet hersendood.
Alleen een dooie vis zwemt met de stroom mee!”

http://diamental.nl/images-linsky/midiverbied/midiverbod.html

Democratie. Oriani Fallaci schreef:
“Wat voor democratie is een democratie waarin een afwijkende mening verboden is, waarin die wordt afgestraft en wordt omgezet in een misdaad.”

“Wat voor soort democratie is een democratie, waarin niet geluisterd wordt naar de burgers, maar waarin ze het zwijgen wordt opgelegd en waarin ze aan de vijand worden uitgeleverd en bloot worden gesteld aan machtsmisbruik en intimidatie.”

“Wat voor soort democratie is een democratie, waarin THEOCRATIE – ISLAM – wordt aangemoedigd, ketterij en onmenselijke bejegeningen weer worden ingevoerd en burgers naar de brandstapel worden gestuurd.”

“Wat voor soort democratie is een democratie, waarin de minderheid daarvan profiteert door de baas te spelen en de rest te chanteren.”

DAT IS GEEN DEMOCRATIE, MAAR DICTATUUR!

In feite is wat MDI doet: “het ondermijnen van onze democratie” ook strafbaar!