FOTOSHOPPER Cameron

Appeacer means: To pacify or attempt to pacify (an enemy) by granting concessions, often at the expense of principle.
(We only did not granted them concessions, but we offered them our entire country!)

Vertaling:
Appeacer betekent: verzoenen of proberen (een vijand) te verzoenen door het doen van concessies, vaak ten koste van eigen principes.
(Wij hebben hen niet alleen concessies aangeboden, maar ons HELE land aan hen ter beschikking gesteld!)

E.J. Bron

Screenshot 10

Geplaatst door:
E.J. Bron
(h/t vederso)

View original post