OPROEP AAN ALLE NEDERLANDSE WEDUWEN. IEDEREEN IN DE STARTBLOKKEN! U KUNT NU 1400 EURO EISEN!

weduweDonderdag bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat nabestaandenuitkering van Marokkaanse vrouwen in Marokko met terugwerkende kracht weer naar 1400 wordt verhoogd. Dit geldt dus ook voor tienduizenden andere weduwen in Marokko. Zij vallen onder het woonlandbeginsel! Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering wordt afgestemd op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het kind woont. De kosten voor het levensonderhoud zijn daar slechts 180 euro per maand en zij krijgen dus 1400 Euro!

Dit betekent dat de Nederlandse weduwen, die slechts de helft van dit bedrag ontvangen en waarvan de kosten van levensonderhoud hier bijna 8 x hoger liggen met terugwerkende kracht kunnen eisen dat zij minimaal 1400 euro per maand weduwenpensioen krijgen.  Want dit is anders pure discriminatie van de Nederlandse weduwen!

Aangezien de uitspraak ven de rechtbank Amsterdam als precedent kan worden beschouwd is de rechter verplicht om bij een precedentwerking dezelfde uitspraak te doen.
(Een precedent is een voorval waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven.)

Als dit NIET gebeurt kunnen niet alleen de Nederlandse weduwen, maar het HELE Nederlandse volk onze rechtstaat aanklagen wegens discriminatie, misbruik van de rechtspraak en het meten met 2 maten!

Het wordt hoog tijd dat wij Nederlanders ons RECHT terug claimen!! Als de Marokkaanse weduwen dit kunnen, dan mogen wij zeker niet achterblijven!

WIJ KUNNEN ALLE HULP GEBRUIKEN, DUS JURISTEN, WIE DURFT ZICH IN TE ZETTEN VOOR DE VELE TIENDUIZENDEN WEDUWEN?

Realpredictor

https://eunmask.wordpress.com/2014/08/28/islamitische-weduwen-krijgen-mega-uitkering-uit-nederland/