PROBEERT HET MDI DE NEDERLANDSE BLOGGERS TE INDOCTRINEREN?

censuurgovernmentIk kreeg vandaag deze mail van 1 van mijn reageerders! Zij heeft een brief ontvangen van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet).
Aangezien haar is verboden om dit openbaar te maken, zal ik alleen de algemene informatie publiceren en de persoonlijke gegevens weglaten.

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien een uiting strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande een bericht dat u op de website https://eunmask.wordpress.com heeft geplaatst”

Mijn antwoord aan de reageerder hierop:

“Ik heb hier geen melding van gehad. Wij modereren alle reacties en als er ongeoorloofde (discrimenerde) teksten in staan worden deze niet toegelaten met een uitleg. Jouw reactie lag binnen deze norm. En als het MDI hier problemen mee heeft zullen ze ons officieel schriftelijk moeten benaderen. Ik zal dan een (juridisch) verweerschrift indienen als ik het hiermee niet eens ben. Zolang ik niet ben benaderd met wettelijk aangetoonde argumenten zie ik geen aanleiding de tekst in dit blog te verwijderen. Dit is een onafhankelijke blog en wij laten ons niet indoctrineren. Als zij denken een punt te hebben dan zijn wij graag bereid om dit uitgebreid in dit blog te plaatsen, eventueel met een poll om te onderzoeken hoeveel mensen vinden dat dit onder discriminatie valt.

Ook vinden wij het verbod op publicatie onzin! Zolang de rechter niet bepaald heeft dat de tekst discriminerend is, kunnen zij publicatie NIET verbieden! Het gaat per slot van rekening om de definitie van discriminatie die ZIJ hanteren.En als hier niemand iets tegen doet, kunnen zij elk woord als discriminerend benoemen. Dus dan kunnen woorden als ‘zwart, moslim. islam’ streng verboden worden in Nederland?”

(De originele post van de reageerder heb ik uiteraard opgeslagen en ik kan u verzekeren dat hier geen discriminerende tekst in staat.)

HET WORDT HOOG TIJD DAT WIJ OPKOMEN VOOR ONZE VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN NIET STEEDS OM ELK WOORD DAT HET MDI NIET AANSTAAT OP DE VINGERS WORDEN GETIKT!

Als u vind dat wij Bloggers NIET steeds hierop moeten worden gecontroleerd, geef hier uw mening:

(Poll is verwijderd wegens hacken van de antwoorden door een troll. Lees mijn reactie bij commentaren)

hacker

Lees ook: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/ja_doei_multiracisme_bestaat_n.html