HOE HET ONNOZELE WESTEN EEN DERDE WERELDOORLOG FORCEERT!

De NAVO en de EU zijn al enige tijd bezig Rusland in een conflict te trekken. Zo wordt al jaren gewerkt aan het NATO (Engels voor NAVO) Missile Defense System. Dat is een mooi woord voor een raketsysteem dat eigenlijk dreigend langs de Russische grens is opgesteld. De Main Stream Media worden gebruikt om dit soort zaken te verdoezelen en te marginaliseren, maar het Westen heeft ten bate van dit raketschild naar verluid circa 200 kleine kernbommen verspreid over vijf NAVO-landen, waaronder Nederland.

Worldwar3PUTINDit is wat Rusland voorspelt.

Sergei Glazyev, topadviseur van de Russische president Vladimir Putin, heeft voor de derde keer in korte tijd gewaarschuwd dat er oorlog komt met het Westen.
Europa zal in zijn ogen de hoogste prijs moeten betalen voor het beleid van Obama. Behalve een energiecrisis, failliete banken en bedrijven en een verlies van zeker € 1 biljoen, betekent het slaafs blijven volgen van Washington vrijwel zeker een nieuwe verwoestende oorlog op ons continent, de derde in 100 jaar tijd.

Als je ziet dat de EU en de VS Poetin proberen te stigmatiseren als een grote onbetrouwbare Russische Kozakkenboef, dan vraag ik me af wat je daar nu mee opschiet. Wat heeft het voor zin om de spanningen maar op te drijven die mogelijk tot een oorlog kunnen leiden. Juist als de spanningen oplopen moet een van de beide partijen die nuchterheid bezitten om de spanning te verminderen. Echter die intelligentie is niet aan de regenten in Den Haag en Brussel besteed

Gelukkig hebben we nu met Poetin in Rusland een man zitten die zich niet gek laat maken door een stel oorlogszuchtige oproerkraaiers uit Brussel en consorten.

Waarom wil de Europese Unie verder uitbreiden en de Oekraïne er bij betrekken terwijl de hele EU een grote bouwval is. Corruptie, fraude, machtsmisbruik, verspilzucht, bestuurlijke onkunde zijn de peilers waar dit Europese gedrocht aan ten onder gaat.

Waarom wel banken redden met burgerbelastinggeld, maar niet investeren in een betere samenleving.

Poetin spreekt van een andere, meer naar het volk/burger toegeruste maatschappij, waar niet de financiële wereld de dienst uitmaakt. Maar dat juist de inbreng en dienstbaarheid aan de burger de Europese norm van het leven moet worden. Tja en dat staat haaks op wat de Europese Unie met Europa wil.

Zoals Poetin mooi aanhaalde: kijk naar de onlusten in Spanje, Griekenland, Italie, Frankrijk etc. de Europese burger wil deze vorm van een Europese Unie niet.

Blijkbaar heeft hij meer wijsheid en heeft Poetin meer oog voor zijn burgers.

Toen hij in 2000 de macht overnam van Boris Jeltsin, deed hij zeer snel de geldmachine van het IMF de deur uit en de rijkdom ging naar de burgers.

Rusland heeft zich onder zijn leiding snel tot een zakelijk sociaal maatschappelijke gemeenschap ontwikkeld. Daar spreekt wijsheid uit.

Nu hopen dat de regenten uit Brussel en den Haag ook de wijsheid gaan krijgen.

Bronnen: Martin Vrijland, Sjef Smeets, xandernieuws