OPENHARTIG SCHRIJVEN AAN KONING WILLEM-ALEXANDER

Een merkwaardig maar zeer realistisch betoog! Wat denken jullie, gaat onze koning dit serieus nemen of haalt hij smalend zijn schouders op?

E.J. Bron

Screenshot 17

(Door: Driek)

Majesteit,

Zelden zullen er gedurende uw koningschap momenten zijn dat u diep terneergeslagen bent. Immers, U, die door de goden zo rijk bedeeld is met vele schatten welke U slechts dienen ter verstrooiing, zal nimmer tijd hebben te verzinken in diepzinnig gepeins. Daar lijkt U mij trouwens ook geen type voor. Doch ik, Uw onderdaan, kan onmogelijk raden hoe rijk Uw innerlijk leven is. Maar misschien liggen er diepe gedachten te sluimeren achter Uw robuuste uiterlijk. Diepzinnige, originele gedachten die slechts nog korte tijd van node hebben om plotsklaps te ontwaken. Ik veroorloof mij op te merken, en ik hoop dat u mij dit niet euvel duidt: dat zal dan eens tijd worden.

View original post 917 woorden meer