DE BURGER ONTWAAKT

Hopelijk is dit geen wishful thinking, want het wordt hoog tijd…

E.J. Bron

Screenshot 15

(Door: Driek)

Niet geheel onverwachts, doch wel tergend langzaam, als ochtendnevel op ontkiemend lentegroen,  lijkt de burger uit zijn doffe sluimer te ontwaken. Zijn luikende ogen uitwrijvend, ontwaart hij een beeld dat hem verontrust. Niet langer kan hij met een zijden doek het naderend onheil bedekken. In hem is de vonk der waarheid door onheilspellend grimmige  geruchten aangeblazen. Zijn innerlijk geweten is altoos gesust door berichten in de Nationaal Socialistische Couranten, neergeschreven door listig journalisten die kleurige leugendraden spinnen en het volk onbeteugeld misleiden. Doch, heel misschien, is zijn innerlijk geweten langzaamaan ontvlamd. Niet langer kan hij voort doezelen en zich verschuilen achter de blanke boezem der onschuld.

View original post 272 woorden meer