DE WAARHEID CHOQUEERT, MAAR ‘T IS TOCH DE WAARHEID !!!!

the_truth_2_coverTegenwoordig worden we op alle televisiekanalen bestookt met oproepen van de UNESCO betreffende de hongersnood in de Hoorn van Afrika.
Ik wil iedereen eraan herinneren dat het voornamelijk gaat over landen die overwegend islamitisch zijn.
Hun islamitische broeders zijn in oorlog met andere islamieten die opgejaagd worden en zonder enige gewetensbezwaren de hongerdood mogen sterven.

Wat doen de islamitische buurlanden bovendien: NIETS ! Maar het is aan ONS om te geven. Die landen hebben géén (en niet 2 of 3) miljard Euro’s nodig om er bovenop te komen.
In plaats van zeer luxueuze hotels te bouwen, dure 4×4’s te kopen en ijs- en schaatsbanen aan te leggen in de woestijn, zou het beter zijn dat elk van de Emiraten zijn geldbuidel zou openen, in plaats van aan de werkende mensen van de ‘slechte westerse landen’ (wij dus, de niet-in-Allah-gelovende en kapitalistische heidenen) te vragen dat te doen.

Indien iedere in Europa of elders gevestigde islamiet één Euro zou geven voor Afrika, zouden zij na hun dood zeker in het Paradijs belanden.
Reeds tientallen jaren, of zelfs meer, is er enkel misère, in die landen en regelmatig worden wij aan die situatie herinnerd met verschrikkelijke beelden van bevolkingen die zijn voorbestemd om uit te sterven.
Vrouwen en kinderen worden op de voorgrond gezet opdat wij ons nóg schuldiger zouden voelen en dit enkel met de bedoeling ons nog meer geld te ontfutselen.
De islamitische vrouwen zetten, ten gevolge van hun geloof (en door hun hitsige mannen onderworpen), een hele regiment kinderen op de wereld (de wil van Allah, die geen
geboortebeperking tolereert ?!!!), terwijl ze goed weten dat ze die kinderen niet zullen kunnen voeden.

Weinig mannen te zien in deze reportages ?! Waarom zijn deze fokbeesten, die hun harem en jonge pubermeisjes bevruchten, zich niet bewust of verantwoordelijk voor hun eigen waanzin ? Tweeduizend jaar achterstand en een blinde godsdienstige overtuiging zijn er de oorzaak van dat deze volkeren voor eeuwig veroordeeld zijn tot onderwerping en godsdienstige dogma’s die alleen een kleine groep machtswellustelingen en een superieure kaste ten dienste zijn.

Denkt u nog steeds dat het onze schuld is en dat wij ons verantwoordelijk moeten voelen voor zoveel misère?
Wanneer er in een land meer kogels dan graankorrels zijn, zal er nooit iemand in staat zijn iets te veranderen, ondanks alle goede wil en al het geld in de hele wereld.
Dat is héél triest maar, helaas, erg reëel.

Dit is dus géén racistisch, maar wel een realistisch bericht, om de ogen te openen van al wie niet wil zien of horen.

Een prettige dag voor iedereen en denk hier nog maar eens goed over na !

Reinoud Bish
Ontvangen van een vriend en/of kennis