WTF! ONTWIKKELINGSGELD OPNIEUW VERHOGEN EN DE PENSIOENEN EN ZORGTOESLAG NOG MEER VERLAGEN?

ontwikkeligshulpAllereerst dit:
In totaal heeft Nederland de afgelopen 25 jaar meer dan 800 miljard Euro geïnvesteerd in ontwikkelingslanden. Om die schaal van grootte te illustreren, voor dit bedrag kan men:

-De totale verliezen ten gevolge van de kredietcrisis wereldwijd twee maal vergoeden
-200 keer de Noord-Zuid lijn in Amsterdam aanleggen. Hiermee creëer je een directe ondergrondse verbinding tussen Amsterdam Noord en Kaapstad
-De Nederlandse deelname aan de operatie in Afghanistan met duizend jaar verlengen tot het najaar van 2108
-De totale Amerikaanse kosten voor de verovering en bezetting van Irak twee maal vergoeden
-De pensioenen van alle Nederlanders vertienvoudigen
-De ziektekosten betalen van alle Nederlanders tot in het jaar 2052
-Een huis van € 250.000 laten bouwen voor 3,2 miljoen Nederlanders
-De studiekosten betalen voor 40 miljoen Nederlandse studenten. Gratis universitaire opleidingen tot 2035.
-80 miljoen waterputten slaan
-160 miljoen huizen in ontwikkelingslanden bouwen
-1 miljard armen een microkrediet verstrekken van € 800
-5 miljoen scholen bouwen

Wanneer we het op deze manier beschouwen, had er van ontwikkelingslanden allang geen sprake meer moeten zijn. Alleen de Nederlandse bijdrage was al voldoende geweest om van geheel Afrika een ontwikkeld en welvarend continent te maken. Helaas zien we dagelijks dat al dat geld niet helemaal goed terecht is gekomen. Sterker nog, er lijkt niets van ons geld besteed te zijn aan hen die we in gedachten hadden toen we de geest van de ontwikkelingshulp uit de fles lieten.

De Europese Unie en haar lidstaten bleven volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2013 de grootste donor ter wereld en verstrekten meer dan de helft van de officiële ontwikkelingshulp (ODA – Official Development Assistance). Uit de cijfers die vandaag werden gepubliceerd, blijkt dat de collectieve officiële ontwikkelingshulp van de EU (EU-instellingen en lidstaten) is toegenomen van 55,3 miljard EUR in 2012 tot 56,5 miljard EUR in 2013,
In 2005 hebben de lidstaten van de EU zich ertoe verbonden de officiële ontwikkelingshulp tegen 2015 te verhogen tot 0,7 % van het bni van de EU. De Europese Raad heeft in juni 2013 bevestigd dat het een belangrijke prioriteit voor de lidstaten blijft om deze verbintenis na te komen en zo de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties te steunen.

In totaal hebben 16 lidstaten hun officiële ontwikkelingshulp nominaal verhoogd met 3,91 miljard EUR, terwijl de verlaging in de 12 andere lidstaten 1,22 miljard EUR bedroeg.
Het kabinet heeft vijfhonderd miljoen euro gereserveerd voor extra ontwikkelingshulp. Dat staat in de voorjaarsnota van minister Dijsselbloem (PvdA) van Financiën.
Dat schrijft De Telegraaf vrijdag. Het reserveringspotje van Dijsselbloem bevat ook nog honderd miljoen euro voor wensen van ‘gedogers’ ChristenUnie, D66 en SGP.

Dijsselbloem heeft het bedrag gereserveerd omdat door een nieuwe rekenkundige methode de Nederlandse economie waarschijnlijk toeneemt in omvang. Omdat er internationale afspraken zijn over het uitgeven van een percentage van het bruto binnenlands product (bbp) aan ontwikkelingshulp moeten dan de uitgaven daaraan ook omhoog.

Behalve dat een groot deel van onze eigen bevolking niet eens meer in de noodzakelijke levensbehoeften kan voorzien, is er ook nog de “stille armoede”. De wachtlijsten van de voedselbanken groeien dagelijks, onze ouderen staan ook op de wachtlijst: (de lijst van de ter dood veroordeelden)…

NEDERLAND IS ONDERHAND ZELF EEN ONTWIKKELINGSLAND GEWORDEN!

http://ejbron.wordpress.com/2014/08/23/pvv-verwerpt-pensioenplannen-kabinet/

http://www.blikopnieuws.nl/2014/kabinet-en-oppositie-gaan-toch-weer-snijden-in-zorgtoeslag

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/16315-zwendel-met-ontwikkelingshulp-miljarden-euros-vermist.html