LAKEIENGEDRAG

Dit scherpzinnig geschreven artikel kan ik u niet onthouden, dit moet u lezen!

E.J. Bron

Screenshot 2

(Door: Driek)

Het lijkt mij voor een burgervader niet gemakkelijk ootmoedig te bekennen dat de bebaarde volgelingen van de profeet Mohammed onbeteugeld gehoor hebben gegeven aan hun zucht tot wetsverkrachting. En dat is nog het minste. Het geliefkoosd jachtvermaak der mohammedanen is het koppensnellen. Daar zijn we nu achter. Alleen bij onze bewindslieden zijn de lichten gedoofd. Deze hielenlikkers, lakeien van Mohammed, stellen nog steeds alles in het werk om dit gepeupel als nieuw verworven vrienden te beschouwen. En nog altoos doen zij verwoede pogingen deze nieuwe vrienden met de Nederlandse bevolking te delen.

View original post 776 woorden meer