Het grote wegkijken

De EU en onze regering zijn NSB’ers, Niet meer en niet minder!

E.J. Bron

Screenshot 15

(Door: Henk V.)

Is het grote wegkijken van politiek correct een uiting van verregaande lafheid, gepresenteerd als genuanceerd denken over de islam? Ongetwijfeld! Maar deze lafheid is vermengd met iets wat nog veel walgelijker is. Wegkijken van de wezenskenmerken van de islam is een uiting van bewust aangehouden collaboratie met de islam in opdracht van de EU. Bij het Verdrag van Straatsburg in 1975, dat werd opgesteld na lange besprekingen tussen de toenmalige Europese Gemeenschap en de Arabische wereld, heeft men immers besloten dat de beide hemisferen voortdurend met elkaar zullen samenwerken op velerlei terreinen en dat de islam zich onbeperkt in Europa mocht verbreiden door instroom van islamitische migranten. Bovendien zouden alle ”evangelisatie- activiteiten” van de islam in een atmosfeer van positiviteit worden begroet.

View original post 434 woorden meer