HET ONBETWISTE CRITERIUM: “RESPECT VOOR HET MENSELIJK LEVEN”

Weet u, het probleem van auteurs, die zich niet laten beïnvloeden door de gemanipuleerde media, maar door middel van gedegen onderzoek de ware feiten ontdekken en publiceren is, dat zij altijd als “de boodschapper van het slechte nieuws” worden beschouwd en als dusdanig worden veroordeeld. Dit komt hoofdzakelijk omdat zij als “outcast” worden beschouwd, omdat zij weigeren mee te lopen met de geïndoctrineerde meute! Ik ben er zeker niet trots op maar het is wel triest dat bijna al mijn waarschuwingen tot nu toe zijn uitgekomen en ik al vele malen “IWY” (I Warned You) heb moeten zeggen…

Degenen die geleerd hebben wat “normen en waarden” betekent (vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en tolerantie), hebben dus ook “respect voor het menselijk leven”. Dit is het meest belangrijkste criterium.

quotehypnoMaar als blijkt dat er steeds grotere groepen dit respect volkomen met voeten treden, en massamoorden, zelfs genocide op hun eigen volk, als doel hebben, dan zal er een grens aan de norm “tolerantie” gesteld moeten worden. Oorlogen zullen er helaas altijd zijn, zolang de mens bestaat, maar het bewust op een barbaarse manier doden van onschuldige groepen vanwege een bepaalde geloofsovertuiging is in alle opzichten verwerpelijk en intolerabel. Hiertegen niets ondernemen, betekent tolereren. En tolereren is hetzelfde als accepteren!

Het is zeker niet zo, dat mensen bewust hun ogen sluiten voor barbarisme, maar er zijn altijd groepen die zich heel gemakkelijk laten overtuigen (indoctrineren) van deze zogenaamde “rechtvaardiging” voor het begaan van barbarisme en volkerenmoord. Het zijn die groepen, die het niet nodig vinden om de ware feiten te achterhalen (te ingewikkeld, te veel moeite, niet solidair), maar zich wel geroepen voelen om de aangetoonde bewijzen, zonder enige onderbouwing te bekritiseren en te demoniseren. Zij vergeten dat er altijd 2 kanten aan elk (bewust) gecreëerd conflict zitten, die fundamenteel belicht moeten worden om tot een correcte conclusie te komen. En omdat hiervoor geen enkele wezenlijke aanleiding te vinden is, is barbarisme gewoon “ de aard van het beestje“…

Het blijft derhalve onze plicht als geciviliseerde mensen, om onze grootste normstelling: “respect voor het menselijk leven” te allen tijde te verdedigen, als wij niet teruggeworpen willen worden in het stenen tijdperk!

Ik heb deze normen en waarden meegekregen van mijn ouders en ik zie het dan ook als mijn morele plicht (ondanks alle kritiek en afkeuring), om het menselijk leven, te allen tijde en in alle omstandigheden te verdedigen en degenen die een bedreiging vormen (vernietiging van het menselijk leven) te bestrijden, omdat ik mijn nageslacht niet in een wereld wil achterlaten van dood en verderf!

Realpredictor