DEBAT ESCALATIE ISRAËL HAMAS

HAMASNOPEACESpreektekst Escalatie tussen Israel en Hamas.

16 juli 2014 Marcel de Graaff

Afgelopen week hebben de inwoners van Israël opnieuw in angst moeten leven onder de terroristische raketaanvallen van Hamas.

Deze islamitische organisatie heeft volgens haar handvest maar 1 doel: het vernietigen van alle Joden in Israël.

Er moet onmiddellijk een einde komen aan dit geweld. Israël heeft het Egyptische voorstel voor een staakt-het-vuren aangenomen. Hamas heeft dit verworpen om zo nog meer dood en verderf te kunnen zaaien.

Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met gewetenloze moordenaars, met terroristen die niet in staat zijn om te luisteren naar rede.

Daarom zijn er twee maatregelen nodig om een einde te maken aan deze escalatie en aan deze terreur:

1. Hoewel Israël zich terughoudend opstelt, verdient zij de steun van dit Parlement om elke terrorist in de Gaza-strook uit te schakelen. Dit recht ontleent zij aan haar plicht om haar eigen burgers te beschermen, en de Palestijnse burgers die nu door deze gewetenloze moordenaars als menselijk schild worden gebruikt.

2. Hamas geeft forse salarissen aan terroristen als die erin slagen onschuldige Israëli’s te vermoorden. Het is zeer waarschijnlijk dat veel van dit geld afkomstig is van de Europese Unie. Met deze steun van de EU geen vreedzame, welvarende samenleving opgebouwd, maar wordt er onder toeziend oog van de Palestijnse Autoriteit een terreurstaat geschapen. Haar leider Mahmoud Abbas, neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele maatregel. Of dit nu voortkomt uit onwil of uit onmacht, is volstrekt irrelevant. Deze EU-financiering moet direct stoppen.

Vandaag vallen de bommen op Israël, morgen of overmorgen vallen ze in Straatsburg, Londen, Amsterdam of Brussel.

De aanslagen op het Joods museum in Brussel en op de synagoge in Parijs waarschuwen ons daarvoor. Israël gaat al veel te lang gebukt onder de islamitische terreur.

Wij hebben een historische, morele en culturele plicht het Joodse volk te steunen.

Ik verzoek de Commissie zo snel mogelijk aan te sturen op een oplossing, waarbij de Palestijnen terugkeren naar het land, dat voorheen ook al Palestina heette, maar dat wij nu kennen als Jordanië.

http://www.pvv-europa.nl/