NEDERLAND DEGENEREERT DOOR MASSA-IMMIGRATIE

diploma2WISTEN JULLIE DAT:
– In Amsterdam zeven van de tien Marokkaanse jongens hun school niet afmaken . Volgens het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek verlaat ruim zestig procent van de Marokkaanse jongeren tussen de 17 en 23 de school voortijdig zonder “STARTKWALIFICATIE”.

– In de vier grote steden meer dan de helft van de basisscholen een ZWARTE SCHOOL is. Bij een derde van deze scholen is zelfs tachtig procent van de leerlingen niet-westers allochtoon. In de vier grote steden is 54 procent van alle leerlingen in het basisonderwijs niet-westers allochtoon.
– Een half miljoen allochtonen niet of nauwelijks Nederlands spreekt
– Een op de vijf allochtonen verstandelijk gehandicapt is
– Bij de Kindercentra voor Verstandelijk Gehandicapte in Amsterdam zeventig procent van de populatie van NIET NEDERLANDSE AFKOMST is

Verhoudingsgewijs is het aantal “drop-outs” onder scholieren met buitenlandse ouders bij zowel jongens als meisjes driemaal groter dan onder hun Nederlandse klasgenootjes van gelijke sekse.

http://ejbron.wordpress.com/2014/07/29/de-immigratieramp-deel-1/