VOLK VAN NEDERLAND: HOE LANG WILLEN JULLIE NOG SLAAF BLIJVEN???

SlavenveilingDe staatsschuld van Nederland loopt op en daar zijn wij de Nederlandse burgers verantwoordelijk voor, de “Staat” zijn wij, hoewel je dit niet zou zeggen. Het is hoog tijd dat wij een halt toeroepen aan nog meer, hoewel het niet eenvoudig zal zijn! Nederland geeft al vele jaren lang enorme bedragen uit aan ondersteuning van armere landen en wat is het resultaat na al die jaren..Nihil, ze zijn nog steeds arm.

Hoe rijk zou Nederland (en zijn mensen) kunnen zijn..? Al die beperkingen waren niet nodig geweest, die komen alleen voort uit het “moeten” delen met andere landen… die er nooit ook maar een enkel moment over gedacht hebben bij te dragen aan een gezamenlijke pot. Behalve onze bijdrage aan de EU van ruim 4 miljard staan wij de Nederlanders garant (als land), toegezegd door Rutte, voor 100 miljard Euro aan het noodfonds. Let wel, aan andere landen! De burgers van Nederland hebben geen noodfonds.

De nationale staatsschuld van Nederland stijgt met 480 euro per seconde… Op 28-02 ; 15.35 was deze: 449.434.094.920 euro. De Nederlandse staatsschuld staat op een nieuw recordniveau. En wij blijven deze pot spekken, terwijl wij zelf onderhand onder de armoedegrens leven! Wij laten ons zelf als slaven  behandelen, want niemand protesteert hiertegen! Hoe komt het dat wij zo slaafs zijn geworden? Waarom laten wij  ons tot iets dwingen  wat wij absoluut niet willen? Waarom zeggen wij niet STOP!

800 miljard zijn de laatste 25 jaar uitgegeven aan ontwikkelingshulp, zo zegt men. Wilt U nog lezen over de “zwendel met ontwikkelingshulp”? Minister Ploumen besteedt miljoenen aan bedrijfsleven in Kenia. Waarom niet het Nederlandse bedrijfsleven steunen..? Nederland (Ploumen) steunt de haven van Mombasa met 20,5 miljoen euro. Minister Ploumen tekende samen met initiatiefnemers van een windpower project voor de uitbreiding en verbetering van een wegennet in Noord Kenia. Nederland investeert 10 miljoen euro, om de regio rond Marsabit te ontsluiten. Minister Ploumen geeft uit naam van de Nederlanders 15 miljoen aan de uitbreiding van de luchthaven van Tanzania.

Nog niet zo lang gelezen stond er in de krant: Luxe vertrekpremie: de gulle premie die namens de Nederlandse Staat aan Turken en Surinamers wordt aangeboden. Een oprotpremie aan remigranten, tot aan hun dood. Tot aan hun DOOD! Dit geldt ook voor remigranten uit andere landen uiteraard, anders zou het maar discriminatie zijn. Tickets en verhuiskosten worden eveneens door de “Regering” betaald.

De regering betaalt..? De regering betaalt niet, het zijn wij, de burgers, die betalen! Waarom ging de Kamer met een ruime meerderheid akkoord, terwijl deze regeling op de lange duur meer geld kost dan deze mensen te houden? En wist U dat er bijzondere regelingen voor allochtonen waren/zijn? Een Nederlandse autochtoon die werkeloos is, moet solliciteren, een allochtoon kan teruggaan met een uitkering naar zijn/haar vaderland. Discriminatie misschien..?

Sinds wanneer heeft dit volk zich in zijn lot berust en waarom laten wij toe dat dit land wordt volgepropt met gelukzoekers op commando van een vreemde mogendheid die wij nooit gekozen hebben, de EU? Wanneer heeft dit volk haar verstand verloren??

http://ejbron.wordpress.com/2014/03/03/oproer-in-het-plofkippen-kabinet/

Het failliete deel van het Nederlandse volk, dat niet meer kan bijdragen aan de miljarden  die onze regering en de EU nodig hebben om Sinterklaas te spelen, is nu overbodig geworden! Binnenkort vervalt ook het basisrecht op voeding en onderdak in Nederland! Dit betekent dat die overbodige Nederlanders (in tegenstelling tot allochtonen) zonder uitkering kunnen vertrekken (naar een derde wereldland?) of hier kunnen wegrotten!