EU EN VS: MULTINATIONALS MOGEN ALLE MENSENRECHTEN SCHENDEN!

EU EN VS beschermen de multinationals (de kapitalisten), die mogen namelijk ongestraft alle mensenrechten schenden!

shellNEW YORK – Binnen de Verenigde Naties (VN) wordt onderhandeld over een bindend verdrag om mensenrechtenschendingen door multinationals te voorkomen. De EU en VS vinden dat niet nodig.
Vorige week keurde een meerderheid binnen de Mensenrechtenraad van de VN (UNHRC) in Genève voor het voorstel om een wettelijk bindend verdrag op te stellen waarmee mensenrechtenschendingen door multinationals kunnen worden voorkomen. Na deze stemming verklaarden de EU en de VS dat ze niet zullen meewerken aan de werkgroep die de basisregels moet vastleggen voor de onderhandelingen over het voorgestelde verdrag, meldt persbureau IPS.

Volgens Anne van Schaik van Friends of the Earth Europe (FoEE), maakt de stemming duidelijk dat “we het tegen machtige spelers moeten opnemen”. FoEE ijvert al jaren voor een verdrag dat grote bedrijven ter verantwoording kan dwingen voor mensenrechtenschendingen.

GENEVA (SWITZERLAND) 10 June 2014 – Defenders of the environment often face terrible consequences for their actions, suffering rights violations and violence, according to a new report by Friends of the Earth International to be released on June 26, during the 26th Session of the U.N. Human Rights Council on June 10-27.
http://www.foei.org/press/archive-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-press/un-treaty-urgently-needed-for-human-rights-defenders-says-new-report/

Degenen die nog steeds geloven in democratie zijn ergens in het stenen tijdperk blijven steken.
WAKE UP! De wereld zal altijd in handen blijven van het grote geld!

http://www.ravage-webzine.nl/2014/07/03/eu-en-vs-tegen-bindend-verdrag-voor-multinationals/