DE MAN DIE ZWARTE PIET VERBIEDT IS ZELF EEN UITBUITER VAN AFRIKANEN!

juristKingJurist Frank King claimde vandaag een overwinning in de Slag om Ons Land: hij vertegenwoordigde het marginale clubje gekwetsten dat eiste dat burgemeester Van der Laan zijn vergunning voor de intocht van Sinterklaas voor 2013 herzag (zie hier de video). De rechter stelde hen op slechts 1 van de vele punten in het gelijk, zij bepaalde dat Zwarte Piet inderdaad een kwetsende karikatuur is en dat Van der Laan zijn beslissing moet heroverwegen. King vindt zwarte piet onaanvaardbaar vanwege de associatie met de koloniale slavenhandel en ziet zichzelf als mensenredder, maar hij doet exact hetzelfde waartegen hij zo fel protesteert!
Frank King zelf is een leugenaar, een charlatan en een handelaar in uitgeprocedeerde asielzoekers.

Immigrationlaw Counsellors & Mediators prijkt op de muur van een kantoorpand nabij het centraal station in Leiden. Hier zetelt drs. Frank King, immigrationlaw counsellor & mediator, zoals op zijn visitekaartje staat. De zwaargebouwde, goedgesoigneerde bebrilde man is een bekende in het wereldje der asielzoekers.
Vreemdelingen uit alle hoeken van het land weten zijn kantoor te vinden, vooral de wanhopige uitgeprocedeerden. Voor hen is King vaak de laatste strohalm. Wie zich meldt, moet wel geld meenemen, veel geld zelfs, want King vraagt gemiddeld 2500 gulden in ruil voor een poging zijn cliënt aan een verblijfsvergunning te helpen. Succes is echter niet verzekerd.

Frank King noemt zichzelf ‘rechtskundig adviseur’, een titel zonder wettelijke bescherming. Iedereen mag zich zo noemen. Dat is hij min of meer uit nood. Van de Raad voor de Rechtsbijstand mag hij geen asielzoekers gratis bijstaan, omdat hij geen advocaat is. Hij is wel lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA), een club van 160 juridisch adviseurs die bepaalde eisen stelt ten aanzien van de juridische kennis en ook een gedragscode hanteert.

Voorbeelden:
Een familie uit Kameroen bewaart geen  goeie herinneringen aan het optreden van King in hun zaak. Eind vorig jaar dreigde het gezin na een illegaal verblijf van tien jaar plotseling op het vliegtuig naar Kameroen gezet te worden. Alle pogingen om hun raadsman tijdig te bereiken, bleven vruchteloos. Het betaalde geld hebben ze nooit teruggekregen.

Een moeder en haar zoon uit Azerbeidzjan zagen nooit niets terug van de door hen betaalde drieduizend gulden. King had hun beloofd hun uitzetting te verijdelen, nadat hun eerdere advocate te kennen had gegeven niets meer voor het tweetal te kunnen doen. King hield voor de rechtbank een pleidooi van hooguit tien minuten. De uitspraak van de rechter luidde precies zoals hun vorige advocate hun had voorspeld: ze moesten het land uit. Zo troggelde hij wanhopige asielzoekers hun laatste geld af!

Samengevat komt het erop neer dat critici King verwijten alle zaken, ook kansloze, aan te nemen. Daardoor wekt hij bij cliënten ten onrechte verwachtingen, of, zoals directeur Ton van Lieshout van de SRA Noordoost-Nederland het uitdrukt: ,,Vreemdelingen betalen voor illusies”.

Lees hier meer voorbeelden:
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2494417/2001/02/23/Betalen-voor-illusies.dhtml

Waarom verbaast dit mij eigenlijk helemaal niet?