THE POINT OF NO RETURN!

pointnoreturnDoor: Realpredictor.

Al jaren publiceer ik over de dictatoriale EU, over wetgevingen, voorgeschreven door ongekozen en onaantastbare politici, het verkwanselen en vertrappen van onze mensenrechten, het binnenhalen van buitenlandse criminelen en terroristen in ons land via een onbeperkte massa-immigratie, de oorzaak van onze totaal ingestorte economie en de verloedering van onze samenleving! Het onder het tapijt schuiven van dit alles door zowel onze bestuurders als door de linkse gemanipuleerde media!

Maar wat ons nu te wachten staat is iets wat men een paar decennia geleden nooit zou hebben kunnen vermoeden ! Dat is de dreiging van terroristen in Europa en dus ook in ons land! Eerlijk gezegd, ben ik hier absoluut niet verbaasd over, want ik heb alle voortekenen al eerder gezien en dus herkend!

Ik heb hier tot in den treure voor gewaarschuwd, maar er zijn, op een paar uitzonderingen na, helaas slechts 3 standaardreacties hierop geweest: “wegkijken, bagatelliseren, en goedpraten” (waarvan de laatste 2 uiteraard van de Eurofiele graaiende zelfverrijkers komen)! De eerste reactie komt grotendeels van de Christelijke moraalridders die geen mensen willen uitsluiten. Dit betekent in feite ook: geen uitsluiting van allochtone criminelen en geen uitsluiting van terroristen! Het taboe dat op de onderwerpen rust is één van de oorzaken van de verloedering van onze samenleving!

De hoofdoorzaak ligt echter bij onze regeringen, die als een kip zonder kop in de dodelijke greep van de EU zijn gerend!

Onderstaande citaten van Pat Condell kunnen we beschouwen als de meest realistische vaststelling van de oorzaak van het Verval van Europa!
“Lid zijn van het Europees Parlement is als vanaf de passagiersstoel een auto besturen met een speelgoed stuurwiel. Ze mogen geen wetgevingen initiëren. Het is allemaal van tevoren besloten voor hen door een panel van commissarissen die door niemand zijn gekozen.

Onze gevestigde politici en hoge ambtenaren hebben ons verkocht aan een ​​anti-democratische superstaat, een nieuwe Sovjet-Unie in de maak, omdat het past in hun carrière om tot een exclusieve politieke club behoren met alle andere belangrijke goed betaalde carrières en hun massale en exorbitante door de belastingbetaler gefinancierde pensioenen. En dat kost ons meer dan 60 miljoen euro per dag om hun van hun carrières en hun pensioenen te voorzien.

Kijk naar de leugens en misleidingen, jaar na jaar, de lengtes waar de gevestigde partijen in de Europese Unie door zijn gegaan om onze inspraak en zeggenschap te verloochenen. De ene gebroken belofte na de andere beloofde en gebroken spijker harde garantie. Ze hebben ons aan het lijntje gehouden als een stel domkoppen, en zij hebben samengespannen om het beetje democratische concessie dat we nog hebben te neutraliseren en het waardeloos maken .
Hun misdaad is groter dan die van de bankiers met wie zij samenspanden om ons te ontdoen van onze rijkdom. Ze hebben aangetoond dat zij ons, het volk, met een neerbuigende minachting behandelen”.

Zijn we nu beland op het punt waar teruggaan onmogelijk is? “The point of nu return“? Of is er nog een kans op ontsnapping? Zo ja, dan zal de meerderheid (het volk dus) zich moeten verenigen en er alles aan moeten doen om de toekomst voor hun nageslacht geen hel te laten worden! Zijn we daartoe bereid of laten wij ons en onze kinderen en kleinkinderen naar de slachtbank leiden?