De Nederlandse Regering overtreedt haar eigen wetten!

Terwijl overal berichten binnenkomen van dood en verderf door ISIS, vertikt onze regering om de antiterreurwetgeving tegen hen te gebruiken! Zij ziet ook de propaganda en het ronselen van ISIS-terroristen (in feite planning van terrorisme) in Nederland niet als een strafbaar feit!
De terugkerende Syriëgangers, die de meest wrede misdaden hebben begaan worden hier verwelkomd, alsof dit land voor hen een veilige haven is!

Terwijl volgens onze wetgeving elke landgenoot die in een ander land een misdaad (vooral genocide) pleegt, onder de extraterritoriale rechtsmacht valt. Hiervoor kunnen zij in Nederland worden vervolgd en berecht.
Hoe denken jullie dat men in de rest van de wereld over Nederland denkt? Hetzelfde als u en ik: “Met deze instelling overtreedt Nederland de extraterritoriale rechtsmacht en begaat Nederland een Strafbaar feit!

Lees ook dit artikel: http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/02/de-pvda-tolereert-extremisme?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

terrorisme2Joost Niemöller schreef:
Regering haalt schouders op over ISIS verheerlijking

Ik denk niet dat het nodig is om nog meer slagersfilmpjes van henzelf te laten zien om duidelijk te maken waar ISIS voor staat: Pure destructie. Totale onmenselijkheid. Grenzeloze wreedheid.

Toch zijn er in Nederland websites die datzelfde ISIS ondersteunen. Er zijn in Nederland partijen die datzelfde ISIS ondersteunen. Er zijn in Nederland mensen die voor ISIS willen demonstreren. En er zijn in Nederland mensen die voor ISIS willen slachten.

De Nederlandse overheid verklaart bij monde van haar ministers hier machteloos tegenover te staan. De baas van de overheidsorganisatie die het beleid tegen terrorisme coördineert heeft het bedrijf dat een Nederlandse site die ISIS steunt vriendelijk verzocht hiermee op te houden.
En daar blijft het bij.

Er bestaat in Nederland een nieuwe antiterreurwetgeving die het mogelijk maakt om mensen te hinderen. Oppakken. Verhoren. Ontregelen. Ik heb nog van geen enkele minister of burgemeester gehoord dat het een goed idee is deze –voornamelijk slapende- terreurwetgeving uit te kast te halen.
Deze antiterreurwet wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Uit angst om door een EU rechter op de vingers getikt te worden.

Maar iemand die propaganda maakt voor ISIS bedrijft toch zelf al terreur?

Dat alleen zou al genoeg reden moeten zijn om de ISIS propagandisten op te pakken. Hun websites. Hun politieke partijen. Pak de antiterreurwet erbij en ontmantel ze. Het goedpraten van deze terreur is zelf terreur en kan onmogelijk vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Desnoods laat je het vallen onder haatzaaien of onder het oproepen tot geweld.

Maar deze lethargische overheid blijft gewoon op zijn handen zitten.

Mensen worden als varkens afgeslacht. De beelden zijn overal te vinden. De slachters worden verheerlijkt in dit land. Mensen uit Nederland doen mee aan de slachtpartijen. De Nederlandse ministers laten hun ambtenaren wat bladeren door de wetboeken en komen haastig tot de conclusie dat er niets gedaan kan worden. Niets.

Het is nog niet eens ISIS waar ik bang van word. Het is vooral deze regering.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail”

http://joostniemoller.nl/2014/06/regering-haalt-schouders-op-over-isis-verheerlijking/