ONZE REGERING FINANCIERT TERRORISTEN!

stopterrorismOns land bevindt zich niet alleen in een economische crisis, maar ook sociaal! Dit laatste wordt niet alleen veroorzaakt door de steeds meer dwingende eisen van de EU (steun aan alle andere landen ten koste van van ons eigen volk), maar vooral door de vloedgolven immigranten (gelukzoekers), die via de open grenzen massaal binnenstromen om hier gratis onderdak en onderhoud, zonder te hoeven werken, in ontvangst te nemen!

Er is binnen Europa nu sprake van een ware volksverhuizing, die in tijden van crisis garant staat voor ongekende sociale ontregeling. Mede hierdoor is nu ook de veiligheid in Nederland volkomen verdwenen! Groepen terroristen (ISIS) worden hier met open armen ontvangen! Dit is veel ernstiger dan velen zich realiseren. Dit komt omdat men niet beseft dat onze eigen regering deze terroristen (zelfs financieel) steunt! Behalve in de rechtse berichtgevingen, wordt in de media hierover niets vermeld.

Ook niet wordt gemeld dat de jihadisten die 4 jaar geleden naar Syrië zijn vertrokken, bij terugkomst een vette bankrekening vonden, omdat zij 4 jaar lang hun uitkeringen gestort kregen (zonder dat zij zich dus aan de gebruikelijke werkinzet-voorwaarden hoefden te houden). Het feit dat de Syriëgangers met dit geld op hun beurt ISIS kunnen steunen en mensen kunnen ronselen, valt ook onder de norm ‘financieren’, maar dit wordt gemakshalve verzwegen!

Het enige wat wij van onze terroristenpamperende bestuurders hoorden is een berg van uitvluchten en schijnredenen!
Ook niemand beseft dat onze regering hiermee in feite een gigantisch strafbaar feit begaat (Ondersteuning van Terrorisme Art. 421 van het Wetboek van Strafrecht)!

“Het financieren van terrorisme kan in de praktijk een veelvoud aan verschillende verschijningsvormen aannemen. Het gaat in ruime zin om alle wijzen waarop in financieel en economisch opzicht steun wordt geboden aan het plegen van daden van terrorisme of feiten die daarmee direct verband houden. In de delictsomschrijving wordt dit samengevat als ‘het verlenen van geldelijke steun’, waaronder moet worden verstaan het verlenen van enig in geld waardeerbaar voordeel.”
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33478_strafbaarstelling
http://njb.nl/wetgeving/staatsbladen/financiering-terrorisme.4625.lynkx

De vraag is nu of deze strafbaarstelling ook geldt voor onze regering!