PAS OP! Rijken ontvluchten aanslag op hun spaargeld. De kleine spaarders zijn weer het slachtoffer!

SPAARBlijkbaar is uw geld in een oude sok of onder een matras veiliger dan op de bank. In elk geval is het niet interessant genoeg om voor de schamele rente die banken betalen het risico te lopen, dat u uw geld kwijt raakt op een spaarrekening.
Stel uw geld veilig voordat Europa het afpakt!!!

Het internationale persbureau Reuters heeft bevestigd waar we al een tijd lang voor waarschuwen: de EU wil beslag leggen op het spaargeld en de pensioenen van al zijn onderdanen -zo’n 500 miljoen in getal- om daarmee ‘investeringen’ te doen, de economie aan te jagen en de kloof die de banken na het uitbreken van de crisis hebben achtergelaten, te dichten. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een onvrijwillige ‘bijdrage’, oftewel een regelrechte confiscatie (diefstal) van het privégeld van de Europeanen.

Het door de eurocraten veroorzaakte failliet van Europa wordt ook op deze wijze stap voor stap afgewenteld op de burgers.

De kansen dat we vroeg of laat een deel van ons spaargeld aan de overheid zullen moeten afgeven, wordt steeds groter. De centrale banken hebben er een zootje van gemaakt door het financieel systeem te verzuipen in een nooit gezien stroom van vers geld.
Wie braafjes bij zijn bank blijft zitten, loopt het gevaar vroeg of laat de pineut te zijn. Het probleem is echter dat de man in de straat weinig middelen heeft om te kunnen ontsnappen aan een bail in of het aanslaan van zijn spaargeld. Voor kleinere bedragen geldt namelijk dat er waarschijnlijk geen vluchtweg voorhanden is.

Het grote geld vindt anderzijds wel zijn weg naar het buitenland. Er zou volgens een voorzichtige schatting al 32.000 miljard dollar zijn geparkeerd op offshore banken, ver weg buiten het bereik van de overheden die met hongerige blik loeren naar het geld dat op spaarrekeningen opgeslagen staat.

http://m.moneytalk.knack.be/economie/geld-en-beurs/beursnieuws/rijken-ontvluchten-een-mogelijke-aanslag-op-hun-spaargeld/article-4000661537758.htm?nb-handled=true&utm_source=Newsletter-18%2F06%2F2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&layout=ThemisMobileArticle