PVV lanceert 10-puntenplan tegen islamterreur

NEDERLAND MOET OPHOUDEN OM TERRORISTEN TE SPONSOREN! Wij geven in feite  “Ondersteuning aan de islamitische strijd
Het financieren van daden van terrorisme is naar huidig Nederlands recht vervolgbaar als strafbare voorbereiding van een ernstig misdrijf – artikel 46 Sr.

E.J. Bron

PVV groot

Terroristen met Nederlandse paspoorten, vaak van Marokkaanse afkomst, zaaien dood en terreur in Syrië en Irak. Er moet onmiddellijk ingegrepen worden om te beletten dat deze misdadigers straks hun gruweldaden in Nederland herhalen. De Partij voor de Vrijheid stelt tien concrete maatregelen voor om Nederland te beschermen, waaronder een automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit voor Syriëgangers, harde aanpak van steunverleners, het verbreken van de diplomatieke banden met landen die de terreur steunen, etc.

Geert Wilders: “Terroristen die dood en verderf zaaien in Syrië en Irak mogen nooit de kans krijgen om in Nederland hetzelfde te doen. Deze islamitische misdadigers zijn een gevaar voor onze samenleving. Dit kwaad moet keihard worden aangepakt.”

View original post 374 woorden meer