UPDATE: DE ISLAM IN NEDERLAND IS INGEPLAND!

islamInEuropeUpdate van NEDERLAND CAPITULEERT VOOR DE ISLAM: DEEL II

Naar aanleiding van de dreigende situatie rond de ISIS-terroristen, heb ik me toch weer verdiept in de groeiende islamisering van Europa en dus ook die in ons land! Ik dacht dat ik onderhand alles over de islamisering van ons land in mijn blogs heb genoemd, maar nadat ik  een artikel op Fubar had gelezen, zie nu dat het slechts het topje van de ijsberg was! Ik concludeer nu, vooral na het lezen van het onderdeel “De Slinkse voorbereiding/sponsoring van de islam“, dat de islam al lang in Nederland is ingevoerd! De komst van de ISIS Jihadisten was voor onze regering dus geen verrassing. Dit is ook de reden dat er bij de gemanipuleerde media hierover een complete radiostilte was!
Onderstaande lijst is behoorlijk gedetailleerd, maar zeker de moeite waard om te weten.

Let wel: de onderstaande genoemde cijfers zijn van 2011, dus deze zijn in feite veel hoger!
(Hier de cijfers van 2014: http://www.geennieuws.com/2014/05/toekomst-van-de-islam-in-nederland/)

Onderstaande voorbeelden, tonen aan dat de islamisering al veel te ver is doorgeschoten; zij bevestigen bovendien het discriminerende karakter ervan. En de apartheid die het gevolg is van het toekennen van speciale privileges aan de moslimbevolking daar waar de rest van de bevolking daar geen aanspraak op kan maken.

– Ruim 500, vaak zeer zichtbare, moskeeën in Nederland, regelmatig door de overheid betaald en gefaciliteerd, is islamisering.
– Terwijl er voor onderhoud van kerken die hier al eeuwen staan vaak geen geld beschikbaar is, is islamisering. En apartheid.
– Het toestaan van wahabistische en salafistische sponsoring, waardoor er vervolgens op toegezien wordt dat er de juiste leer onderwezen wordt is islamisering.
– Het in deze indoctrinatiekazernes binnenhalen van internationaal gekende haatpredikers is islamisering.
– De overdaad aan schotelantennes in sommige wijken waarop precies hetzelfde wordt verkondigd is islamisering.
– Het ramadanjournaal op de staatsteevee en het ophemelen van het suikerfeest in het jeugdjournaal is islamitische propaganda en islamisering.
– Het willen introduceren van speciale islamitische feest- en vrije dagen zoals het suikerfeest is islamisering. Jehova’s, Boedhisten en Hindoes krijgen dit toch ook niet toebedeeld, maar ja die rellen en mekkeren dan ook niet.
– Meer vrije dagen voor moslims en werktijdkorting met loondoorbetaling vanwege ramadan, waar niet islamieten eigen vrije dagen moeten opnemen is islamisering. En apartheid.
– Iftars organiseren door de overheid en op overheidskosten is islamisering.
– Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen is islamisering.
– Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan is islamisering.
– Het aanpassen van het complete menu, ook als er slechts een klein percentage moslim is op de betreffende school is islamisering. En apartheid.
– Datzelfde doen voor gevangenissen maar ook politiekorpsen is islamisering.
– Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal , of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt is islamisering.
– Dat op diezelfde scholen de Holocaust niet meer onderwezen kan worden(op één op de vijf scholen in Amsterdam) anders worden de leerlingen nogal agressief is islamisering.
– Dat Sinterklaas zich in Amsterdam niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter is islamisering.
– Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten is islamisering. En apartheid.
– Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet is islamisering. En apartheid.
– Gratis parkeren voor moslims tijdens moskeebezoek is islamisering. En apartheid.
– Rechters die bij het verdelen van een nalatenschap de regels van de koran volgen en vrouwen minder geven dan mannen is islamisering. En apartheid.
– Gescheiden loketten voor mannen en vrouwen bij de gemeente Utrecht, nota bene in een overheidsgebouw is islamisering. En apartheid.
– Gescheiden zwemuren voor moslima’s in gemeentezwembaden is islamisering. En apartheid.
– Bijeenkomsten waar mannen en vrouwen gescheiden worden, bijvoorbeeld 7 mei dit jaar op de Dam is islamisering. En apartheid.
– Dat moslimorganisaties die in de rest van Europa als terroristisch behandeld worden in Nederland gewoon bijeenkomsten organiseren en mensen rekruteren is islamisering.
– Grote groepen die onze rechtstaat en het gezag van de politie niet erkennen en no-go areas voor de politie creëren is islamisering.
– Groepen die ongestoord joden en homo’s kunnen verjagen zonder dat de politie ingrijpt is islamisering. En apartheid.
– Met een hoofddoek op een pasfoto mogen, terwijl anderen iets dergelijks niet is toegestaan is islamisering. En apartheid.
– Hoofddoeken in allerlei niet-islamitische instellingen, maar wel een verbod op kruizen en keppels is islamisering. En apartheid.
– Je afvragen bij supermarkten of het vlees van verdoofde dieren afkomstig is omdat de moslims halal vlees opeisen is islamisering.
– Tentoonstellingen met kunstvoorwerpen die mogelijk offensief opgevat kunnen worden door moslims censureren of annuleren is islamisering.
– Toneelstukken verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
– Kunst verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
– Journalisten die zelfcensuur moeten plegen of anoniem moeten blijven omdat ze anders bedreigd worden vanwege islamkritische geluiden is islamisering.
– Politici die bedreigd worden omdat ze commentaar hebben op de islam is islamisering.
-Marcouch die trachtte een moslimstadsdeel te bewerkstelligen is islamisering.
-Diezelfde taqyia-jihadist die koranlessen op openbare scholen invoert is islamisering.
-Een islamitische burgemeester in Rotterdam is islamisering.

Het belangrijkste voorbeeld van islamisering, voor wat mij betreft: de poging tot het inperken van kritiek op moslims en de islam.

De Slinkse voorbereiding/sponsoring van de islam:

Islamisering, dat is Wouter Bos die zegt: de islam hoort blijvend bij Nederland.
Islamisering, dat is Balkenende die zegt: de ramadan draait om solidariteit en respect.
Islamisering, dat is Maxime Verhagen die de ambassade in London de islam laat verspreiden in Brittannië.
Islamisering, dat is Cohen die stiekem een miljoen euro weggeeft voor de bouw van een moskee.
Islamisering, dat is stadsdeel De Baarsjes waar de politie een convenant met de moskee gesloten heeft en waar het Meldpunt Moslimdiscriminatie is opgericht.
Islamisering, dat zijn blokken huizen waar een Hollander ’s avonds niet veilig langs kan lopen.
Islamisering, dat zijn tienduizenden Hollandse gezinnen die zijn weggepest door hun moslimburen.
Islamisering, dat is die in elkaar geslagen homo door vijf Marokkanen in de Roetersstraat.
Islamisering, dat zijn de honderden in brand gestoken auto’s van NL’ers in 020-west waar de politie geen aandacht aan schonk.
Islamisering, dat is de politiewoordvoerder in Gouda die weigerde de afkomst van straattuig te vertellen want dat was verboden in de grondwet volgens hem.
Islamisering, dat is Jongerius die beweert dat de achterliggende waarden van FNV en islam identiek zijn.
Islamisering, dat is het weggeven van paspoorten aan buitenlanders.
Islamisering, dat is de voortdurende instroom van immigranten uit moslimlanden. Islamisering, dat is de politie die personeel werft in de moskee.
Islamisering, dat is de politie die op bepaalde uren wegblijft uit bepaalde stadswijken.
Islamisering, dat is het MDI die selectief aanklaagt.
Islamisering, dat is de ex-politiecommissaris Van Riessen die op tv en internet zegt dat hij Wilders wil mollen en niet door het MDI wordt lastig gevallen en niet wordt aangeklaagd.
Islamisering dat is een cartoonist die van zijn bed gelicht wordt wegens het tekenen van plaatjes waardoor moslims zich misschien wel eens beledigd zouden kunnen voelen.
Islamisering, dat is het politieke proces tegen Wilders.
Islamisering, dat zijn al die verkrachtingen en mishandelingen van Nederlandse vrouwen door mohammedaanse mannen.
Islamisering, dat zijn al die artikelen zoals “Ramadan en hard werken, kan dat?”

En weet je wat ook islamisering is? Dat zijn al die dhimmi’s die zeggen dat islamisering a.) niet bestaat; b.) helemaal niet erg is; en c.) in Nederland nooit zal plaats hebben, want hé, er zijn maar een miljoen moslims in Nederland…..

De lijst gaat nog veel verder! Voor degenen die geïnteresseerd zijn om alles te weten te komen: klik op bijgaande  link: http://fubarfubar.blogspot.nl/2011/11/islamisering.html