Het is niet “MINDER MAROKKANEN”, maar “GEEN MAROKKANEN”!

door: Victor Leman

6 juni, 2014

Marokkanen krijgen geen verblijfsvergunning in Saudi Arabië. SA wilt geen enkele islamitisch Marokkaan in zijn heilige land!?

Marokkanen worden niet zomaar toegelaten in Qatar, Verenigde Arabische Emiraten of Saudi Arabie die rijker zijn dan bijvoorbeeld Nederland.

In Qatar zijn er totaal 6 Marokkanen met tijdelijke werkvergunningen toegelaten en zijn ze nu weggestuurd…óók niet méér Marokkanen!

Alle schappenherders, woestijnrovers moeten hun Mekka in het land van de afvalligen zoeken!

Van schappenherder naar ultieme moslimstrijder;

In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen moslims en er lopen ongeveer 150.000 potentiële jihad strijders.

In de jaren 60 werden ongeveer 17 000 Turken en Marokkanen naar ons land gehaald die voornamelijk in de textiel- en zware metaalindustrie terecht kwamen.
Die industrietakken zijn allemaal in het begin van de jaren 70 al ter zielen gegaan. Helaas gingen deze Moslims toen niet terug, maar kregen ze het recht op gezinshereniging. Dit had tot gevolg dat hele gezinnen die vaak uit 7, 8 of meer kinderen bestonden zich hier vestigden zonder ook maar iets aan onze economie bij te dragen, sinds die tijd is er sprake van een uitstoot Tsunami. 100 000 den schappenherders en andere soort analfabete woestijnrovers stromen massaal binnen.
Terwijl zware industrie al verhuisd is naar andere landen en steeds minder geproduceerd in Nederland, groeiden ze explosief…
Bestuurders wisten dat er geen kansen meer bestaan dat ze een baan kunnen krijgen. Hele overheid mechanisme functioneerde als een soort uitkeringenbezorgster voor de massa Moslims. Uiteindelijk na jarenlange uitkeringsprocessen hebben we een nieuwe product: woestijnrover is verandert in een ultieme moslimstrijder!

Deze moslims zouden niet eens meer het land in moeten kunnen. Geen Marokkanen die het verdommen te integreren in de Nederlandse samenleving – en die bendevorming en straatterreur een goed idee vinden.

Nu eisen de dictators, Muhammed en Abdallah dat deze strijders hier onverminderd zich mogen uitbreiden…In eigen landen willen ze geen enkele toelaten.
Hoe kunnen Nederlandse Politiek en media zich zo bewust laten gebruiken door deze moslims onderdrukkers?

Saudi’s dictator vindt dat er Moslims in Nederland gediscrimineerd worden. Dat wijten zij niet aan zichzelf maar aan discriminatie en gebrek aan respect voor hun identiteit zodat zij zich des te feller afkeren van de Nederlandse samenleving. Met schotelantennes oriënteren zij zich helemaal op de televisie en voorlichting vanuit hun islamitische landen. Door het houden van hun Turkse, Somalische of Marokkaanse nationaliteit blijven zij onderworpen aan Buitenlandse islamitisch overheden en staatsambtenaren (imams). Als er instroom uit islamitische landen volledig gestopt wordt, hebben deze saudi’s ook grote problemen…

Moslim dictators willen dat Turkije moet toegelaten worden tot de Europese Unie. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang. Saudi’s Abdallah en Marokkaanse Muhammed zeggen nu al dat binnen tien jaar een op de twee Europeanen moslim zal zijn door migratie, hoge islamitische en lage Europese vruchtbaarheid en (gedwongen) bekeringen.

Desondanks beschouwen Nederlandse autoriteiten, ministers, Kamerleden, burgemeesters en wethouders, deze moslimdictators de juiste partners als basis voor hun beleid. Hier in Nederland worden de jihadstrijders bij thuiskomst. Omringt met zorg, huid, doorbetaalde uitkeringen en mogelijk studie! Wat bij deze monsterachtige daad uitermate beangstigend, en tegelijkertijd ontluisterend en alarmerend is, is het grote gemak waarmee deze Moslim-terroristen vastberaden onschuldige mensen te liquideren, juweliers en andere winkeliers aanvallen de leven van Nederlanders zwaar te traumatiseren.

Helaas dit land wordt bestuurd door ziende blinden! Nederland is verworden tot een lafhartig land door de super buigbare laffe regering. Timmermans naar Saudi Arabie om in het stof te kruipen voor de oorlogszuchtige land.

volkiszat2Er is geen andere mogelijkheid dan het volledig stoppen van de instroom uit islamitische landen. Er is hier geen werk voor hen en het hele sociale verzekeringssysteem is al bezweken onder de miljoenen uitkeringstrekkers in dit kleine land plus alle kosten voor huisvesting, onderwijs en onbetaalde ouderdomspensioenen en noodzakelijke stedenbouw voor de door immigratie nog steeds toenemende islamitische bevolking. Het hele politieke en justitiële systeem in Nederland is totaal verrot en misschien zelfs corrupt.

Tegen criminele vreemdelingen wordt zelden of nooit iets ondernomen. Als diverse politieke partijen dan ook nog eens “wegkijken” en geen kritiek op de huidige gang van zaken kunnen of willen zien, dan komen we vast en zeker op een punt waar de niet-moslims het langzaam aan zat zijn en tegenmaatregelen niet langer kunnen uitblijven.
Waarom niet alle Criminele Marokkanen, ja alle Criminele islamieten, terug sturen daar heen waar ze gelukkig waren. Waarom niet alle buitenlanders een eed af laten leggen op onze vlag en democratie?
Wie zich daar niet aan houd als gast, direct terug met een rotgang en geen geld mee geven.

Zolang de Nederlandse bevolking niet met miljoenen de straat opgaan om hun ongenoegen te tonen over de moslims die hier maar binnen stromen en de Syrische jihadisten met open armen worden ontvangen komt er nooit een wake-up call.voor onze politici.

De Nederlandse bevolking laat alles maar over zich komen en moppert wel maar doet niets en dat weten onze politici maar al te goed.
Wat dat betreft kunnen we nog iets van de moslims leren, 1 bericht over een tekening van Mohammed wat hun beledigd en de miljoenenmassa komt in beweging.
Wij laten ons voorliegen, discrimineren, bestelen, en we laten alles maar gebeuren zonder acties tegen deze onnozele politici te voeren.

http://vctleman.wordpress.com/?s=niet+minder+marokkanen+maar+geen+marokkanen

Nederland heeft niet alleen miljoenen “Marokkanen” binnengehaald maar ook “Jihadisten”  (lees onderstaande link)  En welke idioten zeggen nu nog steeds “meer”?: https://eunmask.wordpress.com/2014/06/16/isis-jihadisten-rukken-op-in-nederland/