AMSTERDAM SUBSIDIEERT ISLAMITISCHE PROPAGANDA JONGERENORGANISATIE

Het gaat om het islamitische jongerencentrum MGT, die is gelieerd is aan de Turkse stichting Milli Görüs. Die wil van Turkije een islamitische staat maken.
Met de subsidie is onder andere een schoonmaakactie voor een nettere buurt georganiseerd. „Dat doen we omdat volgens de profeet Mohammed reinheid het halve geloof is”, zo verklaart de MGT. Ook organiseert de jongerenclub bekeerlingenavonden in het stadsdeel.

RELIGIONPEACEHet jaarverslag van jongerencentrum MGT, een door stadsdeel West gesubsidieerde organisatie, heeft geleid tot schriftelijke vragen van D66′ers Rogier van Staveren en Pieter Rietman, en de VVD. Omdat in het jaarverslag veel religieuze verwijzingen staan en omdat er een ‘bekeerlingenavond’ in het pand van MGT is georganiseerd, vragen D66 en de VVD zich af of de subsidie aan MGT in strijd is met de scheiding van kerk en staat.
“Het kan op zich zo zijn dat je als overheid een religieuze organisatie subsidieert,” aldus lijsttrekker Pieter Rietman. “Het wordt echter anders zodra je die subsidie gebruikt om het geloof te verspreiden.

Denk aan een subsidie voor het Leger des Heils zodat zij aan daklozenopvang kunnen doen. Dat is prima, zolang ze maar niet de mensen die ze opvangen proberen te bekeren. Dat doe je dan maar zonder subsidie. Met deze schriftelijke vragen proberen we onze vinger te krijgen achter precies dat onderscheid: wordt de subsidie wel of niet (deels) gebruikt voor het verspreiden van religie? We willen dat onderscheid helder hebben, of het nu om christelijke, islamitische, joodse of andere organisaties gaat.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22196181/__Verslag_in_naam_Allah__.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook

IN FEITE MOETEN WIJ DUS BETALEN OM MENSEN TOT DE ISLAM TE BEKEREN??