MAROKKANEN FRAUDEREN OP GROTE SCHAAL!

mocro3In 2013 werd tweehonderd keer bezit in Marokko gecontroleerd en zo kwam voor 10 miljoen euro aan verzwegen vermogen boven water. Dat is dus gemiddeld 50.000 euro per Marokkaanse uitkeringsgerechtigde, aan verzwegen vermogen in Marokko.
(Dit bedrag is slechts het topje van de ijsberg omdat de Marokkaanse vereniging weigert om aan het fraudeonderzoek mee te werken!)
http://www.at5.nl/artikelen/125345/marokkaanse-vereniging-werk-niet-mee-met-fraudeonderzoek

In juli 2012 is een wet ingegaan die bepaalt dat voor uitkeringen de woonplaats van belang is. Dat betekent dat iemand in Marokko minder geld krijgt omdat de kosten van levensonderhoud in dat land lager zijn, het zogenoemde woonlandbeginsel.
Deze regeling is nooit praktijk geworden. Nabestaanden in Marokko betoogden, met het verdrag met Marokko in de hand, dat zij recht hebben op het volle bedrag. Artikel 5 van het verdrag bepaalt dat uitkeringen niet verlaagd mogen worden.

Dat verdrag dient dus aangepast te worden of te verdwijnen. Marokko werkt echter niet mee aan wijzigingen. Marokko trekt namelijk graag zoveel mogelijk geld weg uit Nederland om in de Marokkaanse economie te zien verdwijnen. Enige dat dan nog rest, is het verdrag geheel eenzijdig opzeggen.
Marokko heeft grote belangen bij de geldstroom via de onderdanen in westerse landen.

Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit Groningen, zegt dat “wij schatplichtig zijn aan de werving van gastarbeiders in Marokko”. Alsof we slaven hebben binnengehaald die we nu tot in den eeuwigheid moeten betalen. Alsof regelgeving ondergeschikt is aan een misplaatst schuldgevoel. Alsof fraude simpelweg geaccepteerd moet worden als te betalen boete voor ons Marokkanen-verleden. Het moet niet gekker worden. Weg met dat verdrag!

Bron: http://www.dutchfreepress.nl/veelvuldig-fraude-marokkanen/

En WIJ betalen dus al decennialang en nog steeds voor deze fraudeurs!