ALLOCHTONEN SCHIJT AAN ONZE DEMOCRATIE!

Toen Hans Janmaat en zijn Centrumbeweging in een opgaande lijn zaten, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, vonden alle andere partijen het ineens noodzakelijk om niet-Westerse immigranten stemrecht te geven in de gemeenten. Het is nooit duidelijk geworden waar dit stemrecht nu precies op gebaseerd was. Beter zou zijn om een verdienmodel in te voeren. Wie een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving zou daarvoor rechten kunnen krijgen.

ALLOCHTONENRECHTIn veel andere Europese landen is dat zo. In Frankrijk kwam onlangs een voorstel ter sprake dat immigranten na vijf jaar automatisch konden stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen, maar dat voorstel is –men zegt, onder druk van de overwinning van het Front National- weer terug getrokken. In Duitsland hebben Turken soms na veertig jaar nog steeds niet de Duitse nationaliteit gekregen. Je moet daar aan bepaalde maatschappelijke voorwaarden voldoen. Strafblad en dergelijke werken dat tegen.

In Nederland worden aan buitenlanders rechten uitgedeeld zonder dat daar plichten tegenover staan. Het is dus ook niks waard. En zo denken de niet-Westerse allochtonen er ook over. Ze stemden sowieso al nauwelijks, maar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemden ze nog minder. En er is sprake van een structureel dalende lijn.

De allochtonen hebben geen boodschap aan Nederland. Ze hebben dus ook geen boodschap aan de democratie. Je zou bijna denken dat ze net zo goed ergens anders hadden kunnen wonen. O nee, wacht. Ze hebben wel ergens een boodschap aan. Wat er elke maand weer op hun bankrekening verschijnt. Afzender: De Nederlandse overheid. Cadeautje van u en mij, voor nooit verleende diensten.

Bron: http://joostniemoller.nl/2014/06/allochtonen-schijt-aan-onze-democratie/