AL ONZE MENSENRECHTEN WORDEN DOOR DE EU EN ONZE REGERING GESCHONDEN!

Steeds meer bereiken ons berichten waarbij de rechten van de Nederlanders (dus degenen met 1 paspoort)  worden geschonden.

 Human Rights

 1. PvdA’er J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de WWB begin volgend jaar invoeren waarbij er een einde komt aan het basisrecht op voeding en onderdak! Dat dit alleen geldt voor de Nederlanders, is duidelijk, aangezien er tegelijkertijd miljoenen illegale(1) asielzoekers gratis worden voorzien van alle levensbehoeften, zoals voedsel, onderdak, medische zorg, uitkeringen, etc. etc.

2. De Nederlandse ouderen in zorgtehuizen worden op straat gezet, waarbij zij bij (gedwongen) inwoning of mantelzorg ook nog worden gestraft met korting op hun AOW. De zorgtehuizen worden voorbereid voor opvang van illegale(1) asielzoekers. Dit is dus niet alleen een schending van de mensenrechten maar ook een verkapte genocide op de ouderen, omdat het voor hen onmogelijk meer is om met hun gekorte schamele AOW te overleven.

3. Het binnenhalen van grote groepen goedkope arbeidskrachten is voor de grote bedrijven en multinationals een financiële opsteker maar dit heeft tot gevolg dat de werkeloosheid en de armoede in Nederland groter is dan dan ooit! Door de belastingenverhogingen en tegelijkertijd de sociale beveiligingssystemen steeds verder af te bouwen, worden dus de overlevingskansen van het eigen volk tot O gereduceerd en dus ook hier (bewust) de mensenrechten geschonden!

4. De laatste druppel die de emmer doet overlopen is dat de EU de spaartegoeden van 500 miljoen Europese burgers wil confisceren om lange termijn investeringen te financieren en zodoende de economie te stimuleren. Wat er niet bij wordt verteld is, dat het spaargeld op een puur onvrijwillige basis zal worden aangewend en dit dus als louter diefstal van het volk moet worden gezien. Ook hier weer een schandalige schending van de mensenrechten.

(1) illegale asielzoekers zijn binnenkort niet illegaal meer, zodat zij een geheel verzorgd leven tegemoet kunnen zien!

De landen in de wereld waar de mensenrechten het meest geschonden worden zijn o.a. Iran, Irak, Saudi Arabië, Syrië en China, en het lijkt er op dat binnenkort Europa (en met name Nederland), aan deze “zwarte lijst” zal worden toegevoegd.