Water wordt straks alleen betaalbaar voor hen die geld hebben!!

Er is geen grotere natuurlijke hulpbron op deze aarde dan water. Het zorgt voor bestaansrecht van iedere levend en ademend organisme, iedere plant, ieder dier en ieder mens op deze planeet.

drinkwaterNet zoals wij lucht nodig hebben om te kunnen ademen, zo kunnen wij mensen zonder water niet langer dan een paar dagen in leven blijven.

Door alle klimaatveranderingen, wijdverspreide droogtegebieden en steeds verder vervuilende watersystemen heeft men berekend dat de beschikbaarheid van schoon drinkwater met een groeiende wereldbevolking één van de grootste uitdagingen van deze eeuw zal worden.

Men verwacht voor 2015 een stijging van 17 procent van de behoefte aan water alleen al voor de toenemende vraag naar voedsel die door landbouw wordt verkregen. In 2025 zal de wereld waterconsumptiebehoefte met maar liefst 40 procent zijn toegenomen.
Terwijl olie een kritische rol vervulde in de twintigste eeuw, zo verwacht men dat water de meest waardevolle natuurlijke hulpbron van deze eeuw zal worden.

Een aantal jaren geleden werd door de Verenigde Naties toegang tot schoon drinkwater tot een universeel mensenrecht verklaard. Dat betekent dan ook dat het een ernstige schending van de mensenrechten is als iemand dat recht wegneemt, een overtreding die het leven zelf wegneemt door de condities ervoor weg te halen.

Iedere moedwillig besluit om mensen dit universele recht te ontnemen is dan ook niets anders dan een schaamteloze moorddadige misdaad tegen de mensheid. Alleen al de gedachte om van water een kostbare grondstof te maken die verpakt en verkocht kan worden door dezelfde megabedrijven die van schone lucht een kostbare grondstof hebben gemaakt door onze lucht te vervuilen, is iets waar onmiddellijk kritiek op zou moeten komen, veroordeeld zou moeten worden en als belachelijk idee worden afgedaan.

Toch is dat precies wat er de afgelopen dertig jaar over de hele planeet is gebeurd met de steeds schaarser wordende kostbare schoonwatervoorraad van de aarde.
De Wereldbank heeft de privatisering de watervoorziening gefinancierd, waardoor water dat absoluut noodzakelijk is om te kunnen overleven voor de armste mensen op deze planeet al een grondstof is geworden waar ze geen toegang toe hebben.
Ze sterven letterlijk van de dorst en ziekte omdat psychopathische profiteurs voor de zoveelste keer diefstal en hebzucht boven het menselijk welzijn en het leven zelf hebben gesteld.

Als we echter de agenda van de elite erbij halen, het “uitdunnen” van de bevolking van bijna zeven miljard naar ongeveer een half miljard, dan ineens kloppen er een heel veel dingen. Want dit betekent dat er dertien van de veertien mensen die vandaag de dag leven tussen nu en een paar jaar dienen te verdwijnen. Wat is een betere manier om snel de wereldbevolking te doden dan het volledig eigendom in hand nemen van water en zodoende de snel afnemende watervoorraad op aarde controleren.

Op dit moment sterven er meer mensen op aarde aan ziektes gerelateerd aan vervuild water dan alle oorlogen en geweld op aarde bij elkaar geteld. Ieder uur sterven er 240 baby’s door onveilig water en jaarlijks 1,5 miljoen kinderen onder de vijf door cholera en tyfus veroorzaakt door onhygiënische watercondities.
Deze onvoorstelbare en alarmerende feiten illustreren hoe water een belangrijke conditie is om in leven te blijven middels een schone voorziening ervan. De controle over het water wordt verkregen door het in een grondstof te veranderen die eigendom en gecontroleerd wordt door de megabedrijven en banken.

Het eenvoudigweg zorgen dat arme mensen geen toegang meer krijgen tot schoon water is een effectieve, maar ook heel sinistere manier om de zogenaamde overbevolking te reguleren.
Hoog op de agenda van iedere vergadering van de elite zoals de Bilderberg Conferentie staat het welzijn van de planeet, maar dan bekeken door hun megalomane bril.

Al jarenlang wordt daar ook het onderwerp “water” besproken op dezelfde manier zoals ze spreken over geo-engineering (weermanipulatie via het sproeien van chemicaliën in de lucht > chemtrails), vaccins, GMO, overmatig gebruik van antibiotica, geplande oorlogen, destabilisatie van de wereldwijde politiek, armoede, ondermijning van de economie, nucleaire straling en tal van andere maatregelen om de wereldbevolking voor het merendeel uit te roeien.

Het menselijk leed dat wereldwijd wordt veroorzaakt door de rijke megabedrijven uit Noord Europa en Amerika door het exploiteren van de Derde Wereldlanden voor grove winst, is obsceen en niets meer dan een verpersoonlijking van het “kwaad”.

Lees hier verder: Global Research: http://stopdebankiers.nl/water-wordt-straks-alleen-betaalbaar-voor-hen-die-geld-hebben/