ZIJN DE EERSTE STAPPEN GEZET OM DE EU TE VERLATEN OF VERANDERT ER NIETS?

Eurosceptische partijen hebben flink gewonnen. Gaat de koers nu veranderen?

De anti-Europese partijen veroverden 143 van de 751 zetels, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Maar daarmee staan ze nog altijd in de schaduw van christen-democraten en sociaal-democraten, samen goed voor een ruime meerderheid van 404 zetels. Die twee partijen kunnen de dienst blijven uitmaken, waarbij ze in veel gevallen ook nog kunnen rekenen op de steun van de liberalen (74 zetels). De winst van de anti-Europeanen zal daardoor vermoedelijk niet in macht kunnen worden omgezet.

Betekent dit dus dat alles voor niets is geweest en dat er NIETS zal veranderen? Zijn de verkiezingen slechts een grote farce geweest?

EU-flagDEADLY20 redenen waarom Nederland direct uit de EU moet stappen.

Krijgen wij meer en meer EU en we hebben er niets meer over te zeggen? Men denkt dat de verkiezingen daar niets aan zullen veranderen. (tenzij er een wonder gebeurt!)
Het besef van wat de EU allemaal gaat brengen lijkt nog nauwelijks doorgedrongen te zijn. Dit is namelijk wat de levengevaarlijke EU en hun Eurofiele aanhangers van plan zijn!

DIT MOET IEDEREEN WETEN… LEES EN HUIVER!
Over niet al te lange tijd is uw medisch dossier over heel Europa in te zien. Lees hier: http://www.epsos.eu/nederland.html

Met het E-Call alarmsysteem, verplicht in te bouwen in personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen vanaf oktober 2015, bent u in uw auto overal traceerbaar. Lees hier:
http://tweakers.net/nieuws/94568/europarlement-stemt-voor-verplichte-invoering-ecall-systeem-in-autos.html

Als u tijdens uw vakantie in Frankrijk een verkeersongeval veroorzaakt met letsel tot gevolg, dan kan Frankrijk middels een Europees Arrestatie- of Aanhoudingsbevel om uw uitlevering vragen. De Nederlandse overheid is dan verplicht u te arresteren en binnen 90 dagen uit te leveren aan Frankrijk. Lees hier:
http://www.europa-nu.nl/id/vh7dovm5n2zp/europees_aanhoudingsbevel_eab

De Europese Commissie heeft nog steeds niet definitief afgezien van het privatiseren van onze drinkwatervoorziening. De praktijk in andere landen heeft laten zien dat privatisering van uw eerste levensbehoefte leidt tot prijsverhogingen van wel 300%.     Lees hier: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3463073/2013/06/21/Burgers-EU-dwarsbomen-privatisering-water.dhtml

De EU houdt zich bezig met regelgeving over onderwerpen waarvan de zinnigheid door u ernstig wordt betwist. Lees hier: http://kcb.nl/import/vrijstelling-bananen

In de EU is, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, de doodstraf toegestaan. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken, mag de overheid u doden. Lees hier:
http://nederlanduiteu.wordpress.com/het-recht-op-leven-meestal/

Uitholling van de democratie! Het democratisch gehalte van de EU is bij lange na niet wat wij in Nederland gewend zijn. Lees hier:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/11/onwetendheid-en-uitholling-democratie-vormen-gevaar-voor-europa

Steeds vaker worden bankiers of aan grote zakenbanken gelieerde personen op belangrijke politieke EU-posities geplaatst. Dit geldt zelfs voor de functie van premier (Griekenland en Italië), een positie die normaal gesproken deels door u ingevuld wordt via (parlements-)verkiezingen. Lees hier:
http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/1177321-little-help-goldman-sachs

Met ingang van 2017 bepaalt de EU welke politieke partijen door de EU erkend worden (en daarmee financiering krijgen). Een van de eisen is dat een partij de “Europese waarden” dient te onderschrijven. De EU-kritische partijen in Nederland zouden wel eens niet erkend kunnen worden. Lees hier (klik om te vergroten):  http://i.imgur.com/OuvzY.png

De vrijheid van meningsuiting gaat fors worden ingeperkt. Als het aan de European Council on Tolerance and Reconciliation ligt, vieren uw kinderen binnenkort Sinterklaas zonder Zwarte Piet, mag u geen kritiek meer hebben op het Jodendom, het Christendom of de Islam, en worden reklames met schaars geklede vrouwen verboden. Lees hier:
http://www.europeandignitywatch.org/day-to-day/detail/article/double-standards-on-tolerance-promoted-in-european-parliament.html

De Europese Commissie wil de persvrijheid in de EU aan banden leggen. Uw favoriete columnist of journalist kan dan beboet, geschorst of ontslagen worden als hij of zij kritisch over de EU bericht. Lees hier:
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2013/1/EU-commissie-Brussel-moet-journalisten-controleren-1154426W/

De Europese Commissie wil multinationals toestemming geven om via een arbitragesysteem recht te spreken over overheden en burgers. Dat arbitragesysteem is aan niemand verantwoording verschuldigd. De onderhandelingen over dit verdrag zijn geheim. Lees hier:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/de-democratische-politiek-wordt-langzaam-afgeschaft

Van Rompuy (“president” van de EU) wil dat alle landen op het Europese continent met uitzondering van Rusland onderdeel van de EU gaan worden, of u dat nou wil of niet. Poetin zal dit als een oorlogsverklaring aan Rusland beschouwen. Lees hier:
http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/05/01/van-rompuy-says-europe-will-expand-without-public-backing?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

De invoering van de Euro in 2002 heeft in alle lidstaten, en zeker ook voor u, tot welvaartsverlies en vermindering van koopkracht geleidt. Lees hier:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/zo-snel-mogelijk-uit-de-euro

In 2012/2013 hebben de Cypriotische burgers de tekorten bij hun banken moeten aanzuiveren middels een “bankbelasting” van tussen de 7 en 10% van hun banksaldo. Om dit in de toekomst te vermijden, is er een Bankenunie ingevoerd. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat deze “oplossing” een volgende greep in uw portemonnee zal voorkomen. Lees hier: http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/644075/59042/bankenunie-maakt-van-eu-definitief-een-transferunie.html

De Europese Commissie overweegt momenteel om uw opgebouwde pensioen in te zetten ten behoeve van langetermijn-investeringen. De gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen beheren een pensioenpot met een waarde van circa 1.000 miljard Euro, veruit de grootste pensioenbuffer van Europa. Lees hier:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22617537/___Geen_bemoeienis_pensioen_EU___.html

De Europese Commissie probeert al vanaf 2010 een Europese belastingheffing in te voeren. Met het overhevelen van belastingheffing naar de EU verliest Nederland volledig zeggenschap over de besteding van de eigen inkomsten. De meeste lidstaten zijn hier tot nog toe tegen geweest. De roep vanuit Brussel om u rechtstreeks belasting aan Brussel te laten betalen blijft echter tot op heden aanhouden, en versterkt zelfs. Lees hier:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22502223/__Verhofstadt_wil_Europese_belastingen__.html

Alle EU-ambtenaren hebben een meer dan riant salaris met daarop aanvullingen via allerlei toeslagen. Daarnaast betaalt men hierover beduidend minder belasting dan u. Ondanks pogingen van diverse EU-landen om die bezoldiging wat in te dammen, stemt het Europees Parlement steeds vóór de eigen portemonnee. Lees hier:
http://www.zonnewind.be/eu/financien/salarissen/luxe-eu-hoge-salarissen-geen-belasting.shtml

De Europese Unie heeft haar eigen begroting niet op orde. De Europese Rekenkamer heeft al 19 jaren haar goedkeuring aan de jaarlijkse begroting onthouden. Lees hier:
http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Europese+Rekenkamer+foutenpercentage+EUuitgaven+.aspx

Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn geen lid van de EU. In deze drie landen is er, in tegenstelling tot de landen die tot de EU behoren, geen sprake van een economische crisis. De landen zijn welvarend en er is weinig werkloosheid. Daarnaast hebben de inwoners van deze landen een grotere zeggenschap in de politieke besluitvorming dan u. Lees hier:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3551572/2013/11/26/Zwitserland-wordt-door-Europa-gelovigen-gewoon-genegeerd.dhtml

Bron: http://joostniemoller.nl/2014/05/het-eu-net-sluit-zich/

Ik ben bang dat de EU gewoon verder gaat waar zij zijn gebleven! Daarom kunnen wij nu niet achterover leunen en gewoon kijken waar het schip strandt, er moeten veel meer acties plaatsvinden, We moeten bindende referenda eisen, uit de euro stappen, en onze democratie terugeisen als wij de komende decennia willen overleven!