EINDHOVEN GOOIT OUDEREN UIT TEHUIS OM PLAATS TE MAKEN VOOR ASIELZOEKERS!

Dit is exact wat ik altijd had verwacht!

asielzoekersHet is nog niet openbaar gemaakt, maar het is wel degelijk realiteit. In Eindhoven zet de gemeente ouderen uit het verzorgingshuis de Orangerie, om het dienst te kunnen laten doen als nieuw in te richten asielzoekerscentrum. De LPF Eindhoven stelt er nu vragen over. Die zijn hieronder te vinden.
Het is een schande dat het gebeurt. Maar dat het ook nog eens op achterbakse wijze gebeurt, dat maakt het nog erger.
En de buurt is natuurlijk helemaal niks gevraagd. Die moeten de overlast maar dragen.

Eindhoven, 20 mei 2014
Raadsvragen: Komt er een asielzoekerscentrum in of nabij de Orangerie?

Geacht college,

Uit betrouwbare bron heeft onze fractie vernomen dat eind deze week (week 21) de laatste bewoners zullen vertrekken uit verzorgingshuis de Orangerie, gelegen aan de Castiliëlaan 15. Daarna zal de Orangerie dienst gaan doen als asielzoekerscentrum. Bewoners uit zowel Blixembosch als uit de Achtse Barrier maken zich ongerust over te verwachten overlast.
Dat brengt mij tot de volgende vragen:
1. Is het juist dat de laatste bewoners eind deze week de Orangerie hebben verlaten?
2. Is het bericht juist dat het college vergevorderde plannen heeft (en wellicht al heeft toegezegd) om aldaar asielzoekers in te huisvesten?
3. Zo nee, kunt u dit bericht dan tegenspreken? En wat gaat er met de huidige bebouwing en/of locatie gebeuren en binnen welke termijn kunnen de burgers dat verwachten?
4. Zo ja,
a. Waarom is de gemeenteraad hiervan niet in kennis gesteld?
b. Waarom zijn de bewoners in Blixembosch en de Achtse Barrier niet eerder op de hoogte gesteld?
c. Per wanneer worden daar de eerste asielzoekers gehuisvest?
d. Hoeveel asielzoekers en uit welk(e) land(en) worden daar gehuisvest?
e. Zijn dit asielzoekers die via mensensmokkelaars naar ons land zijn gebracht?
f. Is huisvesting van asielzoekers niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan?
g. Zijn daar in of rond de huidige bebouwing nog bouwactiviteiten te verwachten door bijv. uitbreiding van meer wooneenheden voor asielzoekers?
h. Moet voor bouwactiviteiten het bestemmingsplan worden aangepast?
i. Zijn voor het inrichten van een asielzoekerscentrum voor de Gemeente Eindhoven financiële consequenties aan verbonden? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten?
j. Zijn behalve voor huisvesting ook kosten voor onze gemeente betreffende b.v. levensonderhoud, scholing en ziektekostenverzekering? Hoe hoog verwacht u deze kosten op jaarbasis.

Fractie Lijst Pim Fortuyn
Rudy Reker

http://joostniemoller.nl/2014/05/eindhoven-gooit-ouderen-uit-tehuis-plaatsmaken-voor-asielzoekers/

Zien jullie niet dat dit een duidelijke volksuitwisseling is, nu ten koste van onze ouderen en de volgende zijn de gezinnen die uit huis worden gezet voor de nieuwe Nederlanders!