DE EUROPESE GRONDWET IS NIET RECHTSGELDIG EN DUS ILLEGAAL!

Hier kunt u lezen hoe wij ALLEMAAL enorm zijn bedonderd!

In 2005 heeft de Nederlandse politiek het volk een voorstel gedaan over de Grondwet van Europa, dat voorstel werd met een grote meerderheid verworpen middels een referendum, een volksraadpleging. Maar liefst 61,6% van alle stemmers wilden geen onderdeel worden van een Europa verenigd met een grondwet. De spinmasters van EU zaten met de handen in het haar, zowel Nederlandse alsook de Franse burgers en Ierse burgers verwierpen dit voorstel waarmee die grondwet GEEN doorgang kon vinden want de harde eis was dat 27 lidstaten deze Grondwet moesten ratificeren.

EUgrondwetMaar toen….!
Het voorstel voor totstandkoming van de Europese Grondwet werd van zijn jasje ontdaan en verpakt in een ander jasje! Teksten werden lichtjes aangepast maar niet echt veranderd en feitelijk werd de verworpen grondwet aangeboden als verdrag van Lissabon. De politiek vond dat er aanpassingen gedaan waren waar burgers om gevraagd hadden toen ze de Europese grondwet aan de kant schoven en zodoende de democratische rechten van de burgers gerespecteerd hadden. Zonder verder navraag te doen bij de burgers via een nieuw referendum werd dit verdrag geratificeerd door onze politiek. Daar en precies daar werd de democratie begraven! De politiek vulde in voor de burgers zonder de burgers te vragen of ze het eens waren met hetgeen de politiek voor ze had ingevuld. De volgende tekst geeft in het kort weer wat er gebeurde:
“Het Verdrag van Lissabon is geen gewoon verdrag dat is gesloten tussen staten. Het Verdrag van Lissabon is een nieuwe grondwet die boven de Nederlandse grondwet staat.”

Dus: “Het Verdrag van Lissabon is niet democratisch tot stand gekomen; het is de Europese Grondwet in een nieuw jasje.”

Juridisch gezien is het Verdrag van Lissabon nagenoeg een exacte kopie van de in 2005 (door 62 procent van de Nederlanders, 55 procent van de Fransen en 53 procent van de Ieren) verworpen Europese Grondwet. Van de 448 artikelen van de Europese Grondwet zijn slechts 6 artikelen niet in het EU of EU-Werkingsverdrag opgenomen. De belangrijkste verschillen tussen de Europese Grondwet en het Verdrag van Lissabon moeten gezocht worden in de vorm, de ‘constitutionele’ terminologie, de symbolen van de Unie (vlag en volkslied) en de voorrang van het Unierecht. Deze verschillen betreffen slechts bijzaken. De hoofdzaak, de inhoud van het Verdrag van Lissabon is door deze verschillen niet wezenlijk veranderd.

Regeringsleiders en politici presenteerden de ‘gedeconstitutionaliseerde’ tekst van het Verdrag van Lissabon als een compleet vernieuwde tekst, die wezenlijk zou verschillen van de ‘constitutionele’ tekst van de Europese Grondwet. Dit trucje moest voorkomen dat het Verdrag van Lissabon via een referendum aan de bevolking van de betrokken lidstaten nogmaals van tafel zou worden geveegd. Of dit trucje legitiem is of niet, is een politieke kwestie.

In 2008 zijn de Nederlandse burgers buitenspel gezet door de Raad van State. Er werd geen nieuw referendum gehouden betreffende de bekrachtiging van het Verdrag van Lissabon. Volgens de Raad van State was een nieuw referendum niet noodzakelijk, nu het om een ‘gewoon verdrag’ ging. Door haar metamorfose van Grondwet naar Verdrag was het van haar grondrechtelijk karakter verlost, en kon de gewone wetgevingsprocedure worden gevolgd: ratificatie na goedkeuring door de Tweede Kamer gevolgd door goedkeuring van de Eerste Kamer.
Terwijl Europarlementariërs twee keer zoveel te zeggen krijgen door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, vindt er een uitholling van de Nederlandse democratie plaats.

Om de grondwet te wijzigen, moet namelijk een nieuwe Tweede Kamer gekozen worden en het idee is dat de bevolking desnoods een parlement kan kiezen dat tegen de wijziging zal stemmen. Daarmee is de grondwetswijziging de enige wijziging in wetgeving of procedure waarbij gegarandeerd het volk wordt geraadpleegd.

Aangezien bovenstaande regels NIET zijn toegepast, is de Europese Grondwet niet rechtsgeldig en dus Illegaal!

http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/1742-hoe-democratisch-is-de-eu