CIVILISATIE OF BARBARISME IN EUROPA?

In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici. Eremoorden op vrouwen die naar de westerse cultuur neigen, Van Gogh, die op een barbaarse manier is vermoord, een vrouw die haar ergernis over agressieve Marokkanen uitspreekt in een supermarkt, vele mensen die zich bemoeiden met agressie op straat, huizen van buurtbewoners die zich ergeren aan agressie van moslimjongeren worden in brand gestoken terwijl ze liggen te slapen. Anderen worden net zolang geterroriseerd tot ze uit hun wijk wegvluchten, er circuleren dodenlijsten en fatwa’s en er wordt opgeroepen tot jihad en aanslagen. Moslims demonstreren tegen politici en klagen ze aan als die pleiten voor een vermindering van een bepaalde criminele moslimgroep en klagen steen en been over hun achterstandspositie, die ze voortdurend wijten aan ons vermeende racisme. Maar de ontlading is er wel, in de vorm van het voorbeeld van een profeet die aan de basis ligt van de islamitische agressie.

CIVILISATIEHet wordt zo langzamerhand niet meer ondenkbaar dat een woedende massa zich stort op moslims en moskeeën als ze niet stoppen met de agressie tegen de Nederlanders.
Moslims nemen massaal deel aan de vrije kritiek tegen het westen, tegen de Nederlandse cultuur, maar ze eisen wel respect voor hun godsdienst: wie daarover iets zegt, wordt beschuldigd van racisme.

Moslims vallen onze cultuur op ontelbare onderdelen aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele wijze passen bij onze manier van leven.
Door zich te beroepen op onze eigen mensenrechten zoals vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod proberen moslims ons te dwingen hun discriminatie en apartheid te accepteren. ‘Integratie moet van twee kanten komen’, zeggen ze, maar eisen wel dat wij onze mensenrechten opschorten voor hun discriminerende waarden.

Hoe meer eisen de EU aan ons stelt om het multiculturalisme te aanvaarden en te adopteren, hoe meer men in verzet komt tegen de barbaarse gewoontes van de moslims.

Het is juist daarom nu zaak, dat er een nieuw beleid komt met dienend leiderschap. Onder andere dienend aan onze WAARDEN.
Tijd dat onze waarden krachtig NEERGEZET worden, in plaats van ze in de verdediging te laten drukken, en krampachtig sorry te zeggen als een groep zich gediscrimineerd voelt, of dreigt met terreur. Want juist onze slaafse houding maakt dat deze groep moslims, die er niet over piekert om onze normen en waarden te respecteren, zich steeds meer superieur gaat gedragen!

Bron: http://volksstam.blogspot.nl/2009/08/islamitische-barbarisme.html

AND THIS IS THE REASON WHY WE MUST DESTROY BARBARISM IN THE WHOLE WORLD!
http://shoebat.com/2014/03/03/muslims-force-christian-convert-islam-brutally-behead/

Lees ook mijn blog: https://eunmask.wordpress.com/2013/09/29/barbarisme-verovert-de-geciviliseerde-wereld/