NEDERLANDSE PEILINGEN ZIJN EEN FARCE!

Iedereen met nog een beetje gezond verstand weet dat de EU de oorzaak is van de hele ellende waarin wij nu zitten! En ineens komt vlak voor de EU verkiezingen een bericht dat de uitslag in een “peiling” van De Hond aangeeft dat 73% van de Nederlanders vóór de EU kiest!  Vanwege de algemene EU-resistentie en het feit dat bijna heel Europa uit de EU wenst te treden is deze uitslag voor ieder weldenkend mens dan ook uiterst ongeloofwaardig!
Dat de uitslag mede afhankelijk is van de peilmethodes, ziet niemand. (Als er een groep geselecteerd wordt waarbij links oververtegenwoordigd is, dan is de uitslag al voorspelbaar) En ook de formulering van de vragen speelt hierbij een grote rol.

peilingDe wanhopige pogingen van de Eurofielen om de schrikbarend gezakte reputatie van de EU op te vijzelen door middel van  (gemanipuleerde) cijfers wordt gelogenstraft. Want tegelijkertijd worden artikelen gepubliceerd, waarbij ook Nederland genoemd wordt zoals deze:

Peiling: Zuid-Europeanen keren zich af van de EU
In nog maar 4 van de in totaal 28 EU-landen is de meerderheid van de mensen voorstander van de EU. Daartoe behoren Duitsland met 59%, Luxemburg met 67%, België met 56% en Denemarken met 50%. (En Nederland 73%? Denken jullie soms dat wij achterlijk zijn?)
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/28/peiling-zuid-europeanen-keren-zich-af-van-de-eu/

Ondertussen ziet het ernaar uit dat eurosceptische partijen het ook geweldig gaan doen in andere landen. Denk daarbij aan Nederland, Italië, Frankrijk en ga zo maar door. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat ze uiteindelijk een derde van de zetels in het Europees Parlement in handen zullen krijgen.
https://eunmask.wordpress.com/2014/04/30/ukip-baant-de-weg-voor-eurosceptische-revolutie-pvv-its-your-turn-now/

De schandalige dictatuur, de geringschattende houding en de manipulatie van de EU, in combinatie met de tegenstrijdigheid in de berichtgeving bewijst dat dit soort opiniepeilingen een farce is!
Dit soort bedroevende ‘volksverlakkerij’ is in feite in-triest. Alles zal door de Eurofielen in het werk worden gesteld, met hele en halve leugens, om te verklaren dat méér ‘Europa’ nodig is voor de vrede, terwijl juist het omgekeerde het geval is.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/de-misleidende-eu-retoriek-van-rob-de-wijk

http://www.vrijechroniqueurs.nl/peiling-of-publieke-beinvloeding/