KABINET RUTTE II: COMPENSATIE BTW-VERHOGING DOOR BELASTING TE VERHOGEN?

EN DIT ROOFKABINET WILLEN JULLIE BLIJVEN KIEZEN???

Als compensatie voor die BTW-verhoging is door Kabinet_68 toegezegd om de inkomstenbelasting en de loonbelasting te verlagen, zodat de Algemene Maatregel van Bestuur snel door de beide Kamers kon worden gejast. Aldus geschiedde.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en moeten de aangiften IB voor de Belastingdienst worden ingeleverd. Nu kunnen we zien en aan den lijve ondervinden wat die compensatie inhoudt. Iedere werkende Nederlander draagt naast de premies belasting op loon en inkomsten af via een schijventarief. Iedereen zit dus in de eerste schijf. In 2012 was die schijf 1,95% op € 18.945,- en in 2013 is die verhoogd naar 5,85% op € 19.645,-. Dat betekent dus dat de negatieve effecten van de BTW-verhoging worden gecompenseerd door een verhoging van de loonbelasting. Dus die 2% BTW-verhoging wordt door iedere werkende Nederlander gecompenseerd door een verhoging van de loonbelasting van bijna 4% op de eerste schijf – in geld uitgerekend –  € 779,80. Is dat slim of niet! Het vangnet is enorm als je de lage inkomens aanpakt. Links en rechts nog wat toeslagen liquideren en Kabinet_68 kan weer een leuk rapportje naar Brussel sturen.

Nederlanders zijn er blijkbaar al volledig op ingesteld, dat als de politiek zegt dat we rechtsaf gaan, wij begripvol collectief naar links dienen te sturen.