DE EU IS AL EEN KOLONIE VAN RUSLAND!

Door Joost Niemöller

Hieronder een verslag van de meest huiveringwekkende scenario’s van onze toekomst!

EUSSRARABOp een gesloten conferentie van IQ deskundigen in Londen werden terloops door enkele professoren daar ter plekke ook opmerkingen gemaakt over de toekomst in de wereldpolitiek. Het is evident voor hen allemaal dat de Westerse beschaving onherroepelijk naar de afgrond schuift, door de terugval in IQ, veroorzaakt doordat enerzijds de elite geen kinderen meer voorbrengt, anderzijds de massa immigratie van etnische groepen met een laag IQ.
De omarming van de multiculturele religie, een massale, suïcidale verdwazing, doet de rest. In sommige landen zoals Zweden en Groot Brittannië is het nog erger dan hier, in andere landen als Finland is het minder erg, maar het proces als geheel is niet meer te stuiten omdat de hele heersende elite ermee vergiftigd is.

Zo werd terloops geopperd dat het voor de hand ligt dat China in de nabije toekomst heel Siberië zal overnemen, waar de grote brandstofvoorraden liggen die China nu eenmaal nodig heeft. Het hoge IQ van de Chinezen, het gebrek aan post-christelijke moraliteit, de organisatie en de bevolkingsdichtheid, maken dit proces net zo noodlottig als destijds de bittere noodzaak van de nazi’s om in Bakoe te komen.

Rusland zal zijn noodzakelijke expansiedrift (wegens gebrek aan erg veel, maar vooral economisch vermogen) dan nog maar naar één kant uit kunnen breiden. Niet naar het zuiden, waar de islamisering een niet meer te nemen kracht is. Maar Europa, dat zijn legers heeft opgegeven, zijn grenzen heeft open gesteld, en het vertrouwen in de krachten van de eigen beschaving heeft ingeruild voor een ondermijnend schuldgevoel, zal het noodzakelijke en willoze slachtoffer zijn.
Interessant overigens om te zien dat het Europese bedrijfsleven allang de kant van de Russen heeft gekozen. De EU is de vleesgeworden uitdrukking van de Europese onmogelijkheid om een culturele eenheid te kunnen vormen.
Dergelijke sterke eenheidsvormende, etnische, krachten bestaan er in Rusland en China wel.

Feitelijk is de EU al een kolonie van Rusland. Economisch zijn we aan ze overgeleverd. Militair vormen we geen partij. En het ontbreekt vooral aan wilskracht. Het is een kwestie van tijd dat we net als in het vroegere Oostblok allemaal Russisch op school zullen moeten leren. Niet omdat de Russen dit zo graag zouden willen. Maar omdat ze gedwongen worden door de nieuwe wereldmacht China.
Het is gedaan met ons. Het is alleen nog een kwestie van tijd!

http://joostniemoller.nl/2014/04/de-eu-is-al-een-kolonie-van-rusland/

Ik vraag me af, wat erger voor ons is: Onder de dictatuur van de USSR of van de ISLAM. Welke van de 2 zullen het dobbelspel winnen en wie hebben de beste (kern)wapens als het een patstelling wordt? In beide gevallen heeft Joost gelijk: “Het is gedaan met ons!”